CIF Teslim Şekli

cif-teslim-incoterms-kurali

CIF, yani Cost Insurance and Freight, Türkçesiyle "Masraflar, Sigorta ve Navlun" Incoterms teslim kuralını daha önce işlediğimiz CIP (Carriage and Insurance Paid To) teslim kuralının denizyolu taşımacılıktaki muadili olarak düşünebilirsiniz. Bunu yaparken denizyolu taşımacılığının farklı pratikler taşıyabileceğini akılda tutmak gerekiyor. Denizyolu taşımacılık söz konusu olduğunda, CIF dış ticarette çokça karşımıza çıkacak bir Incoterms teslim şeklidir. Şimdi, Incoterms 2020'ye göre CIF (Cost Insurance and Freight) teslim kuralının ne olduğunu açıklayalım.

CIF Teslim Nedir?

Teslim ve Risk Transferi 

Cost Insurance and Freight, Türkçe ifadeyle "Masraflar, Sigorta ve Navlun" Incoterms kuralı için CIF kısaltması kullanılır.

CIF kuralı, satıcının belirlenen varış limanına ürünlerin götürülmesi için gerekli nakliye sözleşmesini yapıp taşıma (navlun) ve sigorta bedelini ve masrafları üstlenerek yükleme limanında ürünleri geminin güvertesine teslim etmesi veya hâlihazırda bu şekilde teslim edilmiş ürünleri tedarik etmesi anlamına gelir.

C grubu (CPT, CIP, CFR, CIP) teslim şekilleri ile ilgili düştüğümüz notu burada da tekrarlamakta fayda var. Kural sonrası yazılan varış limanı bilgisi (Örneğin, CIF Casablanca) kuralın içeriğini bilmeyen birisi için, sanki teslim varış limanında gerçekleşiyor gibi, yanlış bir izlenim verebilir. ICC'nin Incoterms 2010 ve 2020 içerisinde açık bir şekilde belirttiği gibi, CPT, CIP, CFR veya CIF kullanımında, satıcı seçilen kurala uygun olarak ürünleri nakliyeciye teslim ettiği vakit teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş (haliyle de riski transfer etmiş) olur, yoksa ürünler varış yerine ulaştığında değil. Yani, ürünler gemi güvertesine yerleştirildiğinde ürünlerin kayıp ve hasar riski el değiştirir (satıcıdan alıcıya geçer).

Sigorta

CIF kuralı gereği satıcı, alıcıya ait olan taşıma esnasında ürünlerin kayıp ve hasar riskine karşı sigorta yaptırır. Burada alıcının dikkat etmesi gereken şudur ki, satıcı CIF kuralı gereğince sadece minimum kapsayıcılığı olan bir sigorta yapmakla yükümlüdür.

CFR ile CIF arasındaki tek fark CIF'ın satıcıya kargo (taşıma) sigortası düzenlettirme ve ödeme yükümlülüğü vermesidir. CIF kuralı gereğince yükleme limanında ürünlerin gemi güvertesine yerleştirilmesinden sonra oluşabilecek tüm hasar ve kayıp riski alıcıya geçtiğinden dolayı nakliye sigortası alıcı için önemlidir.

CIP teslimde satıcı, teslimden sonra artık alıcıya ait olan taşıma esnasında ürünlerin kayıp ve hasar riskine karşı sigorta yaptırır. Sigorta kapsamı Enstitü Kargo Kuralları'ndan (C) klozlarında öngörülen kapsamda olmalıdır, aksi bir mutabakat veya aksi bir ticari teamül olmaması durumunda.

Sigorta poliçesi güvenilir bir sigorta firmasına yaptırılmalı ve alıcının satıcıdan bağımsız olarak doğrudan sigorta firmasından talepte bulunma hakkının verilmiş olması gerekir.

Sigortanın minimum kapsamı, sözleşmede geçen fiyatın %10 fazlası (%110) ve sözleşmedeki döviz cinsinde olmalıdır. Sigorta ürünlerin teslim yerinden belirtilen varış yerine kadarki nakliyesini kapsamalıdır.

Satıcı bu şartlara uygun olarak düzenlettirdiği sigorta poliçesini veya ilgili bir sertifikayı alıcıya iletmelidir.

Taşıma Biçimi 

Bu kural sadece denizyolu ve iç suyolu taşımacılığında kullanılmalıdır. 

Teslim/Yükleme ve Varış/Boşaltma Limanları 

Bu kural iki kritik noktaya sahiptir, çünkü risk ve masraflar farklı yerlerde el değiştirir. Her ne kadar alıcı ve satıcı arasındaki sözleşme her zaman için bir varış limanını belirtecek olsa da, riskin alıcıya geçtiği yükleme limanını belirtmeyebilir. Eğer yükleme limanı alıcı için özellikle önemli ise, tarafların sözleşmelerinde bunu mümkün olduğunca tam ve açık bir şekilde tanımlamaları tavsiye edilir. 

Birden Fazla Taşıyıcı 

Satış sözleşmesinde teslimin gerçekleştiği yani riskin el değiştirdiği yükleme limanının belirtilmediği birden fazla taşıyıcının söz konusu olduğu durumlarda, ürünlerin ilk taşıyıcıya teslim edilmesi ile riskin transfer edildiği kabul edilir. 

Boşaltma/Varış Limanındaki Varış Noktasını Tanımlamak

Tarafların mutabık kalınan varış limanındaki noktayı mümkün olduğunca açık ve tam bir şekilde tanımlamaları tavsiye edilir, zira bu noktaya kadar ki masraflar satıcıya aittir. Satıcının tam olarak bu seçime uyacak şekilde nakliye sözleşmesi yapması önerilir.

Boşaltma Masrafları 

Satıcı varış limanındaki belirlenen noktada taşıma sözleşmesi gereği boşaltma masrafları ödemek durumunda kalırsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe, bu masrafların alıcı tarafından tazminini isteyemez.

Aksi durumda ise, yani taşıma sözleşmesinde boşaltma masraflarının satıcıya yüklenilmemiş olduğu durumlarda, boşaltma masrafları alıcının yükümlülüğündedir (B9/c).

İhracat/İthalat İşlemleri 

CIF satıcının ürünlerin ihracat gümrük işlemlerini yapmasını gerektirir. Bununla birlikte, satıcının ürünlerin ithalat işlemlerini yapmak, herhangi bir ithalat vergisi ödemek veya herhangi bir ithalat gümrük formalitesi yürütmek yükümlülüğü yoktur. 

Sözleşmelerde Kullanımı

CIF (Cost Insurance and Freight) kuralı teklif formlarında, sözleşmelerde, faturalarda ve ilgili belgelerde belirtilirken şu formatın takip edilmesi tavsiye edilir:

CIF (belirlenen varış limanını yazın) Incoterms 2020

Örneğin: CIF Casablanca, Morocco Incoterms 2020 

Bitirirken

DTN Blog'da dış ticaretin çeşitli konularını işlemeye devam edeceğiz. Takipte kalmak için Blog'a abone olabilir veya Network'e kayıt olarak aramıza katılabilirsiniz.

Referanslar
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2020 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2019
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2010 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2010
- Jan Ramberg. ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Publications, 2011.

Hangi Teslim Şeklini (Incoterms Kuralını) Seçmeli?
CFR Teslim Şekli
 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.