DAP Teslim Şekli

delivered-at-place-dap-teslim-sekli-nedir-kapak

DAP teslim şekli, yani "Delivered at Place", Türkçesiyle "Belirlenen Yerde Teslim", ilk defa Incoterms 2010 ile kullanıma girmiş, Incoterms 2000'de bir denizyolu terimi olarak kullanılan DES'in yerini almış bir kuraldır. Bir denizyolu teriminin yerine geçmiş olsa da, Incoterms 2010 ve Incoterms 2020'de DAP tüm taşıma biçimleri için geçerli bir terim olarak kullanılır. DAP ile birlikte satıcının daha fazla yükümlülük ve risk üstlendiği teslim şekillerine bir nevi giriş yapmış oluyoruz. 

Incoterms 2020 versiyonuna göre DAP kuralının ne olduğuna bir bakalım.

DAP Teslim Nedir?

Teslim ve Risk Transferi

DAP kısaltması ile kullanılan "Delivered at Place", Türkçesiyle "Belirlenen Yerde Teslim" kuralı, belirlenen varış yerinde ürünler taşıma aracının üzerinde boşaltmaya hazır bir şekilde alıcının alımına/tasarrufuna müsait edildiğinde satıcının teslimini gerçekleştirdiği anlamına gelir. Veya satıcı bu şekilde teslim edilmiş ürünleri tedarik etmelidir. Her durumda da satıcı ürünleri mutabık kalınan tarih veya süre içerisinde teslim etmelidir. 

Satıcı belirlenen varış yerine ürünlerin getirilmesiyle ilgili tüm masraf ve riskleri üstlenir.

C grubu (CPT, CIP, CFR, CIF) kurallarından farklı olarak, bu kuralda teslim ve varış yeri aynıdır.

Taşıma Biçimi 

ICC, Incoterms 2010 kurallarını tüm taşıma biçimlerine uyan ile sadece denizyolu ve iç suyolu taşıma biçimlerine uyan olmak üzere iki grup altında organize etmiştir. Buradaki amaç muhtemeldir ki, deniz yolu taşıma biçiminin farklı pratikler taşıdığını vurgulamak suretiyle daha iyi anlamaya imkân vermektir. Aynı ayrım Incoterms 2020 için de gözetilmiştir. 

Birinci grupta yer alan DAP kuralı, tüm taşıma biçimleri (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu veya multimodal) için kullanılabilecek bir teslim şeklidir.

Teslim/Varış Yerini veya Noktasını Açıkça Tanımlamak

ICC, belirlenen varış yeri içerisindeki teslim noktasının mümkün olduğunca açık bir şekilde taraflarca tanımlanmasını tavsiye eder. Birincisi, bu nokta kayıp ve hasar riskinin alıcıya geçtiği kritik bir transfer noktasıdır. İkincisi, bu teslim/varış noktası öncesi masraflar satıcıya ait iken, bu nokta sonrasındaki masraflar alıcıya aittir. Üçüncüsü, satıcının tam olarak bu teslim/varış noktasına göre nakliyeci ile taşıma sözleşmesi yapması gerekir. Aksi durumda, DAP kuralı hükmünce bu bir yükümlülük ihlali olur ve satıcı oluşabilecek herhangi bir ilave masrafı üslenmekle yükümlü olur.

Eğer pratik olarak belirlenmiş veya hemfikir olunmuş spesifik bir nokta yoksa, bu durumda satıcı varış/teslim yerindeki amaca en uygun düşen teslim noktasını seçebilir (A4).

Boşaltma Masrafları

Satıcı teslim noktasında taşıma aracından ürünlerin boşaltılmasından sorumlu değildir. Ancak, taşıma sözleşmesi gereği boşaltma masrafları ödemek durumunda kalırsa, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe, bu masrafların alıcı tarafından tazminini, yani ödenmesini, isteyemez. 

İhracat/İthalat İşlemleri

DAP teslim satıcının ürünlerin ihracat işlemlerini yapmasını gerektirir. Bununla birlikte satıcının ürünlerin ithalat işlemlerini yapmak, herhangi bir ithalat vergisi ödemek veya herhangi bir ithalat gümrük formalitesi yürütmek yükümlülüğü yoktur. Sadece, alıcının talebi üzerine, risk ve masraflar alıcıya ait olmak üzere, ithalat işlemleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya belge sağlamak konusunda yardımcı olmalıdır.

Sözleşmelerde Kullanımı 

Satış sözleşmelerinde, teklif formlarında, proforma invoice, commercial invoice, fatura gibi evraklarda ve genellikle de "delivery term" başlığı altında DAP teslim şekli belirtilirken şu formatın takip edilmesi tavsiye edilir:

DAP (belirlenen varış yerini yazın) Incoterms 2020

Örneğin: DAP 1370 Logatec Slovenia Incoterms 2020

Bitirirken 

Dış Ticaret Net Blog'da dış ticaret üzerine çeşitli konuları işlemeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Yeni gönderilerden haberdar kalmak için Blog'a abone olabilir veya Network'e kayıt olup aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki yorum kısmını kullanarak konu ile ilgili görüşlerinizi veya sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Referanslar
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2020 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2019
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2010 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2010
- Jan Ramberg. ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Publications, 2011.
DDP Teslim Şekli
DAT Teslim Şekli
 

Yorumlar (2)

Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

Merhabalar , D ile başlayan teslim şekilleri ile ilgili Gümrük Tİcaret Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ay bir yazı yayınlandı. Gümrükler de artık DAP, DAT, DDP teslim şekillerin de sigorta hususun da alıcı ve satıcı arasında bir sözleşme...

Merhabalar , D ile başlayan teslim şekilleri ile ilgili Gümrük Tİcaret Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ay bir yazı yayınlandı. Gümrükler de artık DAP, DAT, DDP teslim şekillerin de sigorta hususun da alıcı ve satıcı arasında bir sözleşme aranıyor.


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 36653135-205
Konu : INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri

09.11.2018 / 38713016
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince yapılan bir araştırma neticesinde:

INCOTERMS 2010 kurallarına göre, CIP ve CIF gibi teslim şekillerinde asgari (yangın, patlama, karaya oturma, batma, devrilme, raydan çıkma, çarpışma, denize atılma v.b kapsayacak şekilde) bir teminat sigortası (C klozu) ödemesini satıcının sorumluluğuna bırakmakta iken, DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerinde satıcıya direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu getirmediği, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşme kapsamında bu yükümlülüğü satıcı ya da alıcıya yüklediği; bu kapsamda, GÜVAS üzerinde yapılan sorgulama neticesinde; teslim şekli DAP, DAT, DDP, DDU(01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli değil) olan ithalat beyannamelerine ilişkin bazı firmaların beyannamede “sigorta bedeli” beyan ettikleri görülürken bazı firmaların herhangi bir “sigorta bedeli” beyanında bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, mevcut durumla alakalı olarak nasıl bir işlem yapılması gerektiğine yönelik, Bölge Müdürlüğümüzün 23.05.2018 tarih ve 34589139 barkod numaralı yazıları ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş, Makamlarından cevaben alınan ve Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 08.10.2018 tarih ve 37680277 barkod numarası ile giren ve bir örneği yazımız ekinde gönderilmiş olan yazılarında özetle: “…Bu itibarla, alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için ilgili firmasından alıcı-satıcı arasında düzenlenmiş olan bir sigorta sözleşmesinin olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenilmesi, böyle bir sözleşmenin bulunması halinde ise sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair herhangi bir madde bulunmaması durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek söz konusu sigorta masrafının 4458 sayılı Kanun'un 27/e maddesine göre gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekmektedir.” denilmiştir. Alınan bu talimat doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince: GÜVAS üzerinde 07.11.2015 - 06.11.2018 tarih aralığı baz alınarak yeniden bir sorgulama yapılmış ve elde edilen sonuçlara ilişkin oluşturulan Excel tablosu ile konuya ilişkin düzenlenmiş olan 2018/3 sayılı Kontrol ve Değerlendirme Raporu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun zaman aşımı ile alakalı maddeleri de göz önünde bulundurularak öncelikli olarak zaman aşımına uğraması muhtemel beyannamelerden başlamak üzere, yazımız ekinde gönderilen ithalat beyannamelerine ilişkin gerekli işlemlerin, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün talimatları ile anılan Kontrol ve Değerlendirme Raporu'nun "Değerlendirme ve Sonuç" kısmında belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve yapılan işlemlerin sonucundan Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim

e-imzalıdır
Dr. Nurullah EREM
Bölge Müdürü

Devamını oku
Y.oncel
Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

Yavuz Bey, bilgi için teşekkürler.

Zafer Yılmaz
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.