1 dakika okuma süresi (260 kelime)

Dış Ticaret Nedir?

dis-ticaret-nedir

Doğrudan dış ticaret kavramını tanımlamaya girmeden önce, ticaretin ne demek olduğunu açıklamak son derece yerinde olacak ve işimizi kolaylaştıracaktır. 

Ticaret Nedir?

Ticaret, basitçe ifade edersek, üretilen mal ve hizmetlerin mutabık kalınan bir ücret karşılığı satıcıdan alıcıya teslim edilmesidir. Buna göre, ticarette 2 temel aktör vardır: Satıcı ve Alıcı. Bir ticari aktör ticari faaliyetini kendi ülkesinin iç pazarında yerel aktörler ile yapabileceği gibi ülke dışı pazarlarda yabancı aktörler ile de yapabilir. İşte bu ikinci durumu esas aldığımızda artık dış ticaretin alanına giriş yapmış oluyoruz. 

Peki, nedir bu dış ticaret?

Dış Ticaret Nedir?

Dış ticaret, diğer bir deyişle uluslararası ticaret, basitçe ifade edersek, malların ve hizmetlerin sınır ötesi ticaretidir. Yani, dış ticarette ticari aktörler başka ülke pazarlarındaki aktörlerle mal ve hizmet ticaretinde bulunurlar.

Dış ticaret devletlerin gümrük kurumları tarafından yönetilir ve kontrol edilir. Tüm dış ticaret operasyonlarının gümrük ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılması gerekir. Gümrük tarifesi (buna doğrudan gümrük vergisi de diyebiliriz), devletlerin dış ticaret üzerindeki en önemli kontrol araçlarından bir tanesidir.

Dış ticaret başlığı altında iki ana kavram bulunur: İthalat ve ihracat.

İthalat Nedir?

İthalat, yabancı bir ülkeden mal ve hizmet satın alınması işlemidir. Başka bir deyişle, ülkemizdeki bir ticari aktörün (ithalatçı), yabancı bir ülkedeki bir ticari aktörden (ihracatçı) mal ve hizmet satın almasıdır.

İhracat Nedir?

İhracat ise, basitçe tanımlarsak, mal ve hizmetlerin yabancı ülke pazarlarına satılmasıdır. Başka bir deyişle, ülkemizdeki bir ticari aktörün (ihracatçı), yabancı bir ülkedeki bir ticari aktöre (ithalatçı) mal ve hizmet satmasıdır. 

Görüldüğü üzere, ithalat ve ihracat dış ticaret kavramını anlamca bütünleyen, ancak birbirinin tam tersi nitelikteki faaliyet alanlarıdır.

Dış ticaret kavramlarını işlemeye devam edeceğiz.
Dış Ticaret Neden Gereklidir?
Savaş Sanatı ve Girişimcilik Üzerine

İlgili Yazılar

 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.