DPU Teslim Şekli

dpu-teslim-sekli

DPU yani "Delivered at Place Unloaded", Türkçesiyle "Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim" kuralı, Incoterms 2010 içerisinde yer alan DAT (Delivered at Terminal) kuralının Incoterms 2020'de yeniden isimlendirilip revize edilmiş halidir. DAT, Incoterms 2010 içerisinde yeni bir kuraldı. Incoterms 2000'deki bir denizyolu terimi olan DEQ'in yerini almıştı. Her ne kadar bir denizyolu teriminin yerini almış olsa da, Incoterms 2010'da DAT sadece denizyoluna özel bir terim olarak kullanılmaz; tüm taşıma biçimlerine uyan kurallar grubunda yer alır.

Incoterms 2020'yi referans alarak DPU teslimin ne olduğuna bir bakalım.

DPU Telim Nedir? 

Teslim ve Risk Transferi

"Delivered at Place Unloaded", Türkçe ifadeyle "Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim", kuralı için DPU kısaltması kullanılır.

DPU kuralı belirlenen varış yerinde ürünler taşıma aracından boşaltması yapılıp alıcının alımına hazır edildiğinde, diğer bir deyişle onun tasarrufuna bırakıldığında, satıcı teslimini yapmış demektir. Veya satıcı bu şekilde teslim edilmiş ürünleri tedarik etmelidir. Her durumda da satıcı ürünleri mutabık kalınan tarih veya süre içerisinde teslim etmelidir. Satıcı ürünlerin belirlenen varış yerine getirilip burada boşaltmasının yapılmasıyla ilgili tüm masraf ve riskleri üstlenir.

C grubu (CPT, CIP, CFR, CIF) kurallarından farklı olarak, tüm D grubu (DAP, DPU, DDP) kurallarında olduğu gibi, DPU kuralında da teslim ve varış yeri aynıdır. Aslında DPU teslimin DAP teslimden tek farkı ürünlerin araçtan boşaltılmasının yapılarak teslim ediliyor oluşudur.

Taşıma Biçimi 

ICC, Incoterms 2010 kurallarını tüm taşıma biçimlerine uyan ile sadece denizyolu ve iç suyolu taşıma biçimlerine uyan olmak üzere iki grup altında organize etmiştir. Buradaki maksat muhtemeldir ki, daha iyi anlamaya imkân vermek yanında, deniz yolu taşıma biçiminin farklı pratikler taşıdığını vurgulamaktır. Aynı ayrım Incoterms 2020 için de gözetilmiştir. 

Birinci grupta yer alan DPU kuralı hangi taşıma biçimi (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, multimodal) seçilirse seçilsin kullanılabilecek bir teslim şeklidir.

Teslim/Varış Yerini veya Noktasını Açıkça Tanımlamak 

ICC, belirlenen varış yeri içerisindeki teslim noktasının mümkün olduğunca açık bir şekilde taraflarca tanımlanmasını tavsiye eder. Birincisi, bu nokta kayıp ve hasar riskinin alıcıya geçtiği kritik bir transfer noktasıdır. İkincisi, bu teslim/varış noktası öncesi masraflar satıcıya ait iken, bu nokta sonrasındaki masraflar alıcıya aittir. Üçüncüsü, satıcının tam olarak bu teslim/varış noktasına göre nakliyeci ile taşıma sözleşmesi yapması gerekir. Aksi durumda, DPU kuralı hükmünce bu bir yükümlülük ihlali olur ve satıcı oluşabilecek herhangi bir ilave masrafı üslenmekle yükümlü olur.

Eğer pratik olarak belirlenmiş ya da hemfikir olunmuş spesifik bir nokta yoksa, bu durumda satıcı teslim yerindeki amaca en uygun düşen teslim noktasını seçebilir (A4).

İhracat/İthalat İşlemleri 

DPU teslim satıcının kendi ülkesindeki ihracat çıkış işlemlerini üstlenmesini gerektirir. Bununla birlikte satıcının varış ülkesinde ürünlerin ithalat işlemlerini yapmak, herhangi bir ithalat vergisi ödemek veya herhangi bir ithalat gümrük formalitesi yürütmek yükümlülüğü yoktur. Sadece, alıcının talebi üzerine, risk ve masraflar alıcıya ait olmak üzere, ithalat işlemleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya belge sağlamak konusunda yardımcı olmalıdır.

Sözleşmelerde Kullanımı

Satış sözleşmesi, teklif formu, proforma invoice, commercial invoice, fatura gibi belgelerde ve genellikle de "delivery term/teslim şekli" başlığı altında DPU kuralı belirtilirken şu formatın takip edilmesi tavsiye edilir:

DPU (belirlenen varış yerini yazın) Incoterms 2020

Örneğin: DPU 1370 Logatec Slovenia Incoterms 2020 

Bitirirken 

Dış ticaret etrafındaki konuları işlemeye devam edeceğiz. Takipte kalmak için Blog'a abone olabilir veya Network'e kayıt olarak aramıza katılabilirsiniz.

Referanslar
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2020 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2019
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2010 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2010

- Jan Ramberg. ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Publications, 2011. 

ICC Nedir?
Dış Ticaret Neden Gereklidir?
 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.