Ekvador Pazarına Bir Bakış Denemesi

Ekvador Pazarına Bir Bakış Denemesi

​Ekvador yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip bir ülke. Latin Amerika'nın en büyük 8. ekonomisi. Ülkedeki 7,2 milyon civarındaki toplam işgücünün %25.3'ü tarım, %20.4'ü sanayi ve %54.3'ü hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Ekvador'un işsizlik oranı ise %4.6'dır (Dünya Bankası 2014 verileri). 

Ülkenin başlıca doğal kaynakları arasında; petrol, balıkçılık, kereste ve hidroelektrik enerjisi yer alıyor. Kamu gelirlerinin yaklaşık %40'ı, ihracat gelirlerinin ise %60'ından fazlası petrolden geliyor. Ekvador, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alması ve Panama Kanalı'na yakınlığı sebebiyle stratejik bir konumda bulunmaktadır.

​Ekvador'un ihracatında başlıca partner ülkeler; ABD, Şili, Peru, Vietnam, Kolombiya, Çin, Rusya Federasyonu, Almanya ve İspanya'dır. Ekvador'un ithalatına baktığımızda karşımıza ABD, Çin, Kolombiya, Panama, Güney Kore, Peru, Brezilya, Meksika, Şili ve Almanya çıkmaktadır. Ekvador'un ihraç ettiği başlıca ürünler; ham petrol, muz, ton balığı, karides, konserve balık vb. deniz ürünleri, altın, kesme çiçek, kakao, palm yağı ve metal cevherlerdir. Ekvador'un en çok ithal ettiği ürünler ise; mineral yakıtlar ve yağlar, makine ve cihazlar, elektronik ekipmanlar, binek otomobiller ve parçaları, ilaç, plastikler ve mamulleri, demir ve çelik, soya küspesi, medikal cihazlar, aromatik hidrokarbon karışımları vb. ürünlerdir (ITC Trademap 2015 verileri).

​Türkiye ile Ekvador arasındaki ticaret 2001 yılından bu yana sürekli olarak artmaktadır. 2001 yılında yaklaşık 22 milyon dolar olan dış ticaret hacmimiz 2015 yılına geldiğimizde yaklaşık 119 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Türkiye'nin Ekvador'a ihraç ettiği başlıca ürünler arasında; demir-çelik yarı mamulleri, demir-çelik profilleri, dondurucu ve soğutucuları, traktörler, demir-çelik boruları ve elektrik transformatörleri sayabiliriz. Ekvador'dan ithal ettiğimiz başlıca ürünler ise; muz, kahve, ağaçtan eşya, düğmeler, meyve konserveleri, tütün, kesme çiçek vb. ürünlerdir (ITC Trademap 2015 yılı verileri).

​Latin Amerika pazarı sürekli büyüyen ve gelişmekte olan ekonomileri bünyesinde barındıran bir pazardır. Bu nedenle Latin Amerika, ihracatçılarımız için alternatif bir pazar olarak görülebilir. İhracat potansiyeli olan başlıca sektörler arasında; madencilik makineleri, iş makineleri, tekstil makineleri, binek otomobil ve yedek parçaları, traktör, medikal cihazlar, kozmetik, kimya ve elektrikli kablolar vardır. 

Ülkede %0-20 arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu oran otomotiv sektöründe %35 seviyesindedir. Ayrıca, Ekvador pazarında gümrük vergilerine ilaveten birçok kalemde gümrük vergisi ödenen değer üzerinden %12 oranında katma değer vergisi uygulanmaktadır. 

Türkiye ile Ekvador Arasındaki Ticarette Sorun Teşkil Eden Bazı Konular 

  • Ekvador pazarında Türk sanayi ürünlerinin yeterince tanınmaması, 
  • Ülkemizden Ekvador'a direkt uçuşların olmaması, 
  • Coğrafi uzaklık sebebiyle lojistik masraflarının yüksek olması, 
  • İspanyolca bilen dış ticaret personelinin yetersiz oluşu, 
  • Ekvador'da bürokrasinin yavaş ilerlemesi ve gümrük vergilerinin yüksek olması. 

Dikkat Edilmesi Tavsiye Edilen Hususlar 

  • İspanyolca bilen dış ticaret uzmanları ile çalışılması,
  • İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek açısından iş adamlarımızın bu bölgeye olan ziyaretlerini sıklaştırması ve ticari etkinliklere daha fazla katılım göstermesi,
  • Ekvador ile iş yapacak olan firmalarımızın geri dönülemez akreditifle çalışması,
  • Ekvador'da ülkemiz ile kıyaslandığında bürokratik işlemlerin oldukça yavaş ilerlediğini firmalarımızın göz önüne alması ve bu konuda sabırlı olmaları.

Yararlanılan Kaynaklar 

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı, www.cia.gov 
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, latinamerika.ankara.edu.tr
Dünya Bankası, www.worldbank.org
Ekvador Hükümeti Resmi Web Sitesi, www.ecuador.gob.ec
ITC Trademap, www.trademap.org
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr
{seog:disable}
Kolombiya Pazarına Bir Bakış Denemesi
Şirketinizin Hikayesini Birlikte Yazalım
 

Yorumlar (1)

Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

Latin Amerika, her ne kadar uzak olsa da ilgilenilmesi gereken bir bölge. Halkı yeniliklere açık ve Akdeniz insanı gibi sıcak kanlı. Firmalarımızın böyle bakir ülkelere teşvik edilmesi gerekir.

Özkan Özkaya
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.