EXW Teslim Şekli

ex-works-exw-teslim
ICC'nin (International Chamber of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) yayınladığı ve bizim Türkçe'de genelde teslim şekilleri olarak ifade ettiğimiz Incoterms kuralları uluslararası satış sözleşmelerinde yer alan en önemli maddelerden birini oluşturur. Ticarete dahil olan tarafların teslim ile ilgili (nakliye, yükleme-boşaltma, sigorta, gümrük işlemleri ve benzeri) konularda üstlendikleri yükümlülükleri, maliyetleri ve riskleri tanımlar. Ex Works (EXW) ise Incoterms kuralları içerisinde ilk sırada yer alır ve dış ticarette en çok kullanılan teslim şekillerinden birisidir. Bu terim için Türkçe'de "fabrika teslim", "işletmede teslim" gibi ifadeler de kullanır. Şimdi Ex Works'un ne olduğunu bu tarih itibariyle en son versiyon olan Incoterms 2010 kurallarını referans alarak açıklayalım.

EXW Nedir?

Incoterms 2010 kuralları daha iyi anlamaya imkan vermek adına iki ayrı bölüm altında gruplandırılmıştır. Birinci grup bütün taşıma biçimlerine (karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu, multimodal) uyan kuralları, ikinci grup ise sadece denizyolu ve iç suyolu taşıma biçimlerine uyan kuralları içerir. Birinci grupta yer alan EXW her taşıma biçimi için uygun olan bir teslim şeklidir.

Ex Works (EXW) satıcının ticarete konu olan ürünleri kendi tesislerinde (veya belirlediği başka bir yerde) alıcının teslim almasına hazır etmek suretiyle teslim etmesidir. Bu teslim şekline göre, satıcının ürünleri bir nakliye aracına yükleme ve gümrük ihracat çıkış işlemlerini yapma yükümlülüğü yoktur.

EXW satıcının asgari düzeyde yükümlülük taşıdığı bir teslim şeklidir.

Sözleşmelerde Kullanımı

Satış sözleşmelerinde veya teklif dokümanlarında EXW teslim şekli aşağıdaki şekilde belirtilir.

EXW (teslim yerini ekleyin) the Incoterms 2010 rules

Mutabık kalınan teslim yeri maliyet ve risklerin satıcıdan alıcıya geçtiği bir noktadır. EXW özelinde, teslim yerine varıncaya kadar ki tüm maliyet ve riskler satıcıya ait iken, bu noktadan yükleme de dahil ürünlerin teslim alınması ve sonraki süreçlerdeki tüm maliyet ve riskler alıcıya ait olacaktır. Dolayısıyla ICC Incoterms kuralları teslim yeri içerisinde yer alan teslim noktasının da mümkün olduğunca açık bir şekilde taraflarca belirtilmesini tavsiye eder.

Her ne kadar "EXW Istanbul the Incoterms 2010 rules" şeklinde bir kullanım pratikte anlaşılır ve yeterli olmakla birlikte, ICC'nin bu tavsiye notundan hareket ederek, teslim adresinin, hatta kimi durumlarda o adres içerisindeki teslim noktasının da satış sözleşmesinde ve/veya proforma/commercial invoice içerisinde ayrıca belirtilmesinde fayda vardır. Maliyet ve risklerin tam olarak nerede, hangi noktada el değiştirdiğini bilmek yerinde olacaktır.

ICC EXW kuralının şu 3 konuya dikkat edilerek kullanılmasını tavsiye eder.

a) EXW teslimde satıcının, pratik olarak bunu yapmaya daha elverişli durumda olsa bile, ürünleri yükleme gibi bir zorunluluğu yoktur. Eğer satıcı destek amaçlı böyle bir şeyi yapıyorsa, yükleme ile ilgili oluşabilecek herhangi bir risk ve masraf alıcıya ait olacaktır. Dolayısıyla ICC, eğer satıcı yükleme konusunda daha iyi bir konumda ise, satıcının yükleme yükümlülüğünü risk ve masrafı ile birlikte üstlendiği FCA (Free Carrier) kuralının tercih edilmesinin daha uygun olduğunu belirtir.

b) EXW teslimde satıcının ihracat çıkış işlemlerini yapmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Sadece alıcıya ihracat işlemlerini gerçekleştirmesi için gerekli olabilecek bir desteği sağlaması beklenir. Bu destek bir bilgi veya doküman temini şeklinde olabilir ki bu desteğin sağlanmasındaki risk ve masraf dahi alıcıya aittir. Bu yüzden ICC, eğer satıcının ülkesinde doğrudan veya dolaylı yoldan gümrük ihracat çıkış işlemi yapamıyorlarsa alıcıların EXW'u kullanmamalarını tavsiye eder. Yine bu durumda, satıcının ihracat çıkış işlemlerini üstlendiği FCA kuralı alıcılar için daha uygun bir teslim şekli olacaktır.

c) Alıcının ürünlerin ihracatı ile ilgili satıcıya herhangi bir bilgi sağlama konusunda kısıtlı bir yükümlülüğü vardır. Ne var ki satıcı vergi, raporlama gibi amaçlarla bu bilgilere ihtiyaç duyabilir.

ICC, bu tavsiyelerden de anlaşılacağı üzere, EXW'un iç ticaret FCA'nın ise uluslararası ticaret için daha uygun olduğunu belirtmektedir.

EXW veya FCA? Hangi teslim şeklini kullanmalı?

Türkiye'den yapılan teslimlerde EXW teslim şeklini kullanmak pratik olarak zaten mümkün değil. Çünkü Gümrük Mevzuatı ihracat işlemlerinin sadece satıcı veya onu temsil eden yetkili gümrük müşaviri tarafından yapılmasına izin vermektedir. Buna rağmen Türk ihracatçılar tekliflerinde ve sözleşmelerinde EXW teslim şeklini yoğun olarak kullanır. Peki neden? Bazı sebepler söz konusu olabilir. Birincisi, EXW teslim satıcı yönünden değil alıcı yönünden riskler barındırıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ihracatçı EXW'u kullanarak muhtemeldir ki her durumda minimum risk üstlenmek istemektedir; ihracatçı yükleme, ihracat gümrük çıkış işlemleri ve operasyon ile ilgili masrafları ise ya önceden satış fiyatına yediriyor veya görece ufak tutarlar olmaları dolayısıyla bunları tolere edip üstleniyor.

Bitirirken

Dış Ticaret Net Blog'da uluslararası ticaretin konularını işlemeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Yeni yazılardan haberdar kalmak için Blog'a abone olabilir veya Network'e kayıt olup aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca, yazı ile ilgili soru ve yorumlarınızı aşağıdaki formu kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Referanslar
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2010 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2010
- Jan Ramberg. ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Publications, 2011.
FCA Teslim Şekli
Marmara Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifi...

İlgili Yazılar

 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://disticaretnet.com/