EXW Teslim Şekli

ex-works-exw-teslim

ICC'nin (International Chamber of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) yayınladığı ve bizim Türkçe'de genelde teslim şekilleri olarak ifade ettiğimiz Incoterms kuralları uluslararası satış sözleşmeleri içerisinde en önemli konulardan biridir. Ticarete dahil olan tarafların teslim ile ilgili (nakliye, yükleme-boşaltma, sigorta, gümrük işlemleri ve benzeri) konularda üstlendikleri yükümlülükleri, riskleri ve maliyetleri tanımlar. Ex Works (EXW) ise Incoterms kuralları içerisinde ilk sırada yer alır ve dış ticarette en çok kullanılan teslim şekillerinden birisidir. Bu terim için Türkçe'de "fabrika teslim", "işyerinde teslim", "işletmede teslim" gibi ifadeler de kullanır. Şimdi Ex Works'un ne olduğunu bu tarih itibariyle en son versiyon olan Incoterms 2020 kurallarını referans alarak açıklayalım.

EXW Teslim Nedir?

Teslim ve Risk Transferi

Ex Works (EXW) satıcının ticarete konu olan ürünleri kendi tesislerinde (veya belirlediği başka bir yerde) alıcının teslim almasına hazır etmek suretiyle, başka bir deyişle onun tasarrufuna bırakarak, teslim etmesidir.

Bu teslim şekline göre, satıcının ürünleri bir nakliye aracına yükleme ve gümrük ihracat çıkış işlemlerini yapma yükümlülüğü yoktur.

Taşıma Biçimi

Incoterms 2010'da, daha iyi anlamaya imkan vermek adına, kurallar iki ayrı bölüm altında gruplandırılmıştı. Incoterms 2020'de de aynı ayrım gözetilmiştir. Buna göre, birinci grup tüm taşıma biçimlerine (karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu, multimodal) uyan kuralları, ikinci grup ise sadece denizyolu ve iç suyolu taşıma biçimlerine uyan kuralları içerir. Birinci grupta yer alan EXW her taşıma biçimi için uygun olan bir teslim şeklidir.

Teslim Yeri veya Kesin Teslim Noktası

Mutabık kalınan teslim yeri maliyet ve risklerin satıcıdan alıcıya geçtiği bir noktadır. EXW özelinde, teslim yerine varıncaya kadar ki tüm maliyet ve riskler satıcıya ait iken, bu noktadan yükleme de dahil ürünlerin teslim alınması ve sonraki süreçlerdeki tüm maliyet ve riskler alıcıya ait olacaktır. Dolayısıyla ICC Incoterms kurallarında teslim yeri içerisinde yer alan teslim noktasının da mümkün olduğunca açık bir şekilde taraflarca belirtilmesini tavsiye eder. Eğer taraflar bir teslim noktası belirlememişlerse, EXW kuralı "amaca en uygun düşen" bu noktanın belirlenmesini satıcının inisiyatifine bırakır.

Her ne kadar "EXW Istanbul Incoterms 2020" şeklinde bir kullanım pratikte anlaşılır ve yeterli görünmekle birlikte, ICC'nin bu tavsiye notundan hareket ederek, teslim adresinin, hatta o adres içerisindeki teslim noktasının da satış sözleşmesinde ve/veya proforma/commercial invoice içerisinde ayrıca belirtilmesinde fayda vardır. Teslimin gerçekleşeceği yer içerisinde kesin bir teslim noktası seçmek alıcılar için en iyisidir, der ICC. Maliyet ve risklerin tam olarak nerede, hangi noktada el değiştirdiğini bilmek (özellikle alıcılar açısından) önemli olacaktır.

Alıcılara Uyarı Notu

EXW satıcının asgari düzeyde yükümlülük taşıdığı bir teslim şeklidir. Bu nedenle ICC EXW kuralını kullanan alıcılar için aşağıdaki 2 konunun altını çizer.

a) Yükleme Riskleri

EXW teslimde satıcının, pratik olarak bunu yapmaya daha elverişli durumda olsa bile, ürünleri yükleme gibi bir zorunluluğu yoktur. Eğer satıcı destek amaçlı böyle bir şeyi yapıyorsa, yükleme ile ilgili oluşabilecek herhangi bir risk ve masraf alıcıya ait olacaktır. Dolayısıyla ICC, eğer satıcı yükleme konusunda daha iyi bir konumda ise, satıcının yükleme yükümlülüğünü risk ve masrafı ile birlikte üstlendiği FCA (Free Carrier) kuralının tercih edilmesinin daha uygun olduğunu belirtir.

b) İhracat Gümrük İşlemleri

EXW teslimde satıcının ürünlerin ihracat çıkış işlemlerini yapmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Sadece alıcıya ihracat işlemlerini gerçekleştirmesi için gerekli olabilecek bir desteği sağlaması beklenir. Bu destek bir bilgi veya doküman temini şeklinde olabilir, ki bu desteğin sağlanmasındaki risk ve masraf dahi alıcıya aittir. Bu yüzden ICC, eğer satıcının ülkesinde doğrudan veya dolaylı yoldan gümrük ihracat çıkış işlemi yapamıyorlarsa alıcıların EXW'u kullanmamalarını tavsiye eder. Yine bu durumda, satıcının ihracat çıkış işlemlerini riskleriyle birlikte üstlendiği FCA kuralı alıcılar için daha uygun bir teslim şekli olacaktır.

ICC, bu tavsiyelerden de anlaşılacağı üzere, EXW'un iç ticaret FCA'nın ise uluslararası ticaret için daha uygun olduğunu belirtmektedir.

Sözleşmelerde Kullanımı

Satış sözleşmelerinde veya teklif dokümanlarında EXW teslim şekli şu şekilde belirtilmelidir:

EXW (belirlenen teslim yerini ekleyin) Incoterms 2020

Örneğin: EXW XWZ OSB, 16. Cadde No: 12 34754 Tuzla Istanbul Incoterms 2020

Bitirirken

Dış Ticaret Net Blog'da uluslararası ticaretin konularını işlemeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Yeni yazılardan haberdar kalmak için Blog'a abone olabilir veya Network'e kayıt olup aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki yorum kısmını kullanarak sorularınızı veya görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Referanslar
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2020 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2019
- International Chamber of Commerce. Incoterms 2010 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Publications, 2010
- Jan Ramberg. ICC Guide to Incoterms 2010, ICC Publications, 2011.
FCA Teslim Şekli
Açıkça Söylüyorum Arkadaş: Devir, İhracat Devridir...
 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.