3 dakika okuma süresi (666 kelime)

İşletme Yönetiminde Stratejik Yönetim Metodu

satranc

Stratejik yönetim, bir organizasyonun ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir.

(Bryson, 1988: 5)

İşletmeler canlı organizmalar gibi doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Bir işletmenin ölmesi genellikle ikinci kuşağa devir sırasında yaşanan sıkıntılar yüzünden, ekonomik bir krizi atlatamamanın sonucu veya yönetim mekanizmasının yanlış kararlar alması sonucu gerçekleşir. Bunlara ilave edilebilecek pek çok başka unsurlar da sayılabilir. Tüm bu sebepler genelde yönetim kaynaklıdır. İşletmelerde yönetim kademesi işletmeyi ileri götüren veya iflasa sürükleyen en önemli mekanizmadır. Yönetimin aldığı her karar hayati önem taşımaktadır. Bu anlamda işletmelerin önlerini görmeleri, geleceğe güvenle yürüyebilmeleri için ne yaptığını bilen ve dirayetli yöneticilere ihtiyaçları vardır. Sadece yöneticinin varlığı ise yeterli değildir. Yöneticinin karar alırken kullandığı yöntemler ve uyguladığı taktikler hem işletmeye uyumlu olmalı hem de günün şartlarına uyumlu olup sorunlara çare üretmelidir. Biliyorsunuz işletmelerde vizyon ve misyon adı altında iki klasik tarif ile kendini tanımlama uygulaması yaygındır.

Vizyon: İşletmenin gelecekte ulaşmak istediği yeri tanımlamaktadır ve buna yönelik gerçekleştirilebilir amaç ve hedefleri ifade etmektedir.

Misyon: İşletmenin varlık nedenini açıklar. İşletme için gelecekte ulaşılmak istenen hedefe (vizyona) yönelik yapılması düşünülen işler ve bu işlere ait kararlılık ifadesidir.

İşletmelerde bunları belirleyerek duvara asmak moda haline gelmiştir. Fakat böyle bir yazıyı altın çerçeve ile de olsa sadece duvara asmak, hastalanınca alınan ilaçların prospektüsünü duvara asmaktan farksızdır. Önemli olan orada tespit ettiklerinizi hayata geçirmek, uygulamaktır. Bu ise strateji ve aksiyon ile mümkündür.

Strateji: Bir planlama çalışması olarak geleceğe nasıl ve hangi yollardan ulaşılacağını gösteren bir yol haritasıdır.

Aksiyon: Belirlenen stratejiler çerçevesinde izlenecek yolların netleştirilmesi ve uygulamaya konmasıdır.

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik yönetim işletmenin geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkân sağlayan özel yönetim teknikleri demetidir. Stratejik yönetimde en önemli unsur işletmenin hem kendi iç durumunu hem de dış çevreyi analiz etmesidir. Kendi organizasyon yapısını tanımayan bir işletmenin başarıya ulaşması mümkün değildir. Aynı şekilde işletme dışı çevrenin (pazar yapısı, rakiplerin gücü, müşterilerin istek ve beklentileri, tedarikçilerin gücü vs.) de analiz edilmesi gerekir. İç ve dış durum analizi yapıldıktan sonra işletmenin vizyon ve misyonu belirlenir; daha sonra da strateji ve aksiyon planları oluşturulur.

Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder.

(Barry, 1986:10)
Strateji analizi yapmanın pek çok yolu ve metodu vardır: SWOT Analizi, Portföy Analizleri, Senaryo Analizi, Vizyon/Misyon, Arama Konferansı, Delphi Tekniği, Kalite Çemberleri, Fayda-Maliyet, Risk Analizi gibi teknikler ilk elde sayılabileceklerden sadece bazılarıdır. Bunlar içinde en kolay ve en güzel netice alınabilecek olanı olan SWOT analizi ile işletmenizin iyi-kötü yanları ile gelecekte önünüze çıkabilecek fırsat ve tehditleri listeleme imkânına sahip olmanız mümkündür. SWOT analizindeki harfler de zaten güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, fırsatlar ve tehditler kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşmaktadır. Bu analiz ile işletmenin röntgenini çekerek, durumunu ortaya koymak yöneticilerin işlerini kolaylaştırmaktadır.

Tabi, sadece analiz ederek durumu tespit etmek yeterli olmamaktadır. Önemli olan harekete geçerek, sıkıntıları bertaraf etmek, maliyetleri düşürmek, satışları artırmak vb. ne gerekiyorsa onu uygulamaya koymaktır.

Stratejik etkenlerin çoğunu kendi safında bulunduran kimse daha savaşa girmeden karargâhta kazanmış; bunların azını elinde tutan kimse daha savaşa girmeden yenilmiş sayılır.

Sun Tzu

Bir Örnek Uygulama

Burada bir örnek ile, Amerikan fotokopi ve teknoloji şirketinin bir hikayesi ile yazımızı noktalayalım. Sıkıntıyı tespit ettikten sonra çözüm için uygulanan benchmarking-kıyaslama ile nasıl başarılı sonuçlar elde edilmiştir, bu örnekte gözlenebilmektedir.

Amerikan Xerox firması, Japonya'daki iştiraklerinden olan Fuji Xerox firmasının fotokopi makinalarının maliyetinin Amerika'dakinden daha düşük olduğunu tespit etmişti. Bunun nedenleri araştırıldı. Benchmarking tekniği kullanılarak Japonya'daki uygulamalar tespit edildi ve performans ölçümleri yapıldı. Ardından Fuji ve Xerox arasındaki performans açığı tespit edilerek bu açığın nasıl kapatılacağı yönünde çözüm önerileri bulunmaya çalışıldı. Neticede kalite sorunları üçte iki, üretim maliyetleri yarı yarıya azaltıldı. Fazla işgücü ve yönetici sayısı da azaltılarak performans artışı sağlandı.

Düşmanın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız. Onu yakından izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri değerlendirmeliyiz.

Attila, Hun Hükümdarı
Kaynaklar

AKTAN, Çoşkun Can. Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çimento İşveren Dergisi Temmuz Ağustos 2008.
BARRY, B.W. Strategic Planning Workbook for Public and Nonprofit Organizations, St. Paul: Amherst Wilder Foundation, 1986.
BRYSON, John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco: Jossey-Bass, 1988.
TECİM, Vahap. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ders notları
Güney ve Kuzey Kore’nin Birleşmesi Dünyadaki Dış T...
Ticarette Sizi Başarıya Götürecek 10 Altın Kural
 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın veya var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.