Kolombiya Pazarına Bir Bakış Denemesi

Kolombiya Pazarına Bir Bakış Denemesi

​Kolombiya, Venezuela ve Ekvador arasında yer alan bir Güney Amerika ülkesidir. Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'ne kıyısı olması sebebiyle önemli bir konumda bulunmaktadır. Yaklaşık 49 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 28. ülkesidir. Yüzölçümüne göre ise Güney Amerika'nın en büyük 4. ve dünyanın en büyük 26. ülkesidir. Kolombiya, İspanyolca konuşan ülkeler sıralamasında nüfus bakımından İspanya'dan sonra 4. sıradadır.

​Ülkenin başlıca doğal kaynakları; petrol, doğal gaz, kömür, demir cevheri, nikel, altın, bakır, zümrüt ve hidroelektriktir.

2015 yılına ait IMF verilerine göre yaklaşık 293 milyon dolar Nominal GSMH ile dünyanın 37., Latin Amerika kıtasının ise en büyük 4. ekonomidir. GSYİH dağılımı, %6,4 ile tarım, %36,9 ile sanayi ve %56,7 ile hizmetler şeklindedir. Kolombiya'nın 2014 yılındaki reel ekonomik büyüme hızı %4,6 iken 2015 yılında bu oran %2,5 seviyesindedir.

​ITC Trademap 2015 verilerine göre, Kolombiya'nın ihracatında başlıca ülkeler sırasıyla; ABD, Panama, Çin, İspanya, Hollanda, Ekvador, Brezilya, Peru, Venezuela ve Meksika'dır. İthalatında ise; ABD, Çin, Meksika, Almanya, Brezilya, Fransa, Japonya, Hindistan ve Güney Kore yer almaktadır. 

Kolombiya'nın ihracatında öne çıkan ürünler şunlardır: Ham petrol, taş kömüründen elde edilen yakıtlar, kahve, plastik ürünler, işlenmemiş ya da yarı işlenmiş altın, kesme çiçek, muz, şeker pancarı, böcek ilacı, tıbbı ilaçlar. İthalatında ise; işlenmiş petrol ürünleri, binek otomobiller, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, hava taşıtları, otomatik bilgi işlem makineleri, ilaç, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, mısır, televizyon alıcıları ve monitörler, kauçuk plastik ve aşı ve serumlar vardır.

Türkiye ve Kolombiya arasındaki ticaret geçtiğimiz yıllara kıyasla artmış olsa da yine de istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bunun nedeni olarak tıpkı diğer Latin Amerika ülkelerindeki gibi navlun ücretlerinin yüksek oluşu ve ülkemizden Kolombiya'ya direkt uçuşların olmaması gibi sebepler sıralayabiliriz.

Türkiye'nin Kolombiya'ya ihracatında başlıca ürünler sırasıyla; demir-çelik çubukları, demir-çelik profil, kara taşıtları aksamı, alaşımlı çelikten çubuk ve profil, demir-çelik yarı mamulleri, pamuklu mensucat (denim kumaş ağırlıklı), çimento, takım tezgahları, kauçuk lastik, adi metallerden donanım-eşya ve akü vb. ürünlerdir. Kolombiya'dan ithalatımızda ise; mineral yakıtlar ve yağlar, taşkömürü ve taşkömüründen elde edilen yakıtlar, kok kömürü, işlenmemiş altın, muz, tütün, kahve, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri, vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri vb. ürünler karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye-Kolombiya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri ise şu anda halen devam etmektedir. Olası bir STA'nın iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırması beklenmektedir

Kolombiya pazarında firmalarımız için ihracat potansiyeli olan bazı sektörler:
 • İnşaat malzemeleri ve ekipmanları
 • Altyapı ve konut inşaatı
 • Denizcilik 
 • Lojistik
 • Otomobil yedek parça
 • Denizde petrol arama faaliyetleri
 • Petrol ve doğal gaz keşif ekipmanları
 • Kirlilik kontrol ekipmanları ve su arıtma ürünleri
 • Nakliye ekipmanları
 • Güvenlik sistemleri
 • Enerji
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Kolombiya'da üretilmeyen makine vb. sermaye malı, sanayi malı ve hammaddeler için gümrük vergisi oranı %0-5 arasındadır. İmal edilmiş mal ithalatında %10, tüketim malı ve gıda ve kimyasal maddeler gibi hassas ürünlerde %15-20 arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Kolombiya'da otomotiv sektöründe vergi oranları oldukça yüksektir. Otomobilde %35 gümrük vergisi alınmaktadır. Canlı sığır ve pirinç ürünlerinde %80, süt ve kremada ise %98 gümrük vergisi vardır.

Türkiye ile Kolombiya Arasındaki Ticarette Zorluk Teşkil Eden Başlıca Konular
 • Kolombiya'nın Meksika, El Salvador, Venezuela, Guatemala ve ABD gibi ülkelerle arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunması sebebiyle Türkiye'nin rekabet gücünün azalması,
 • Coğrafi uzaklık sebebiyle nakliye süresinin uzun ve navlun bedellerinin yüksek oluşu,
 • ABD kökenli firmaların ve ürünlerin pazara hakim olması,
 • Türk sanayi ürünlerinin Kolombiya pazarında yeterince tanınmaması.
Pazarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Firmalarımızın Kolombiya pazarına girişte temsilci ya da distribütör ile çalışması tavsiye edilir,
 • Pazarlama, eğitim, numune, yedek parça, satış sonrası servis gibi konularda acentenin desteklenmesi ve sıkça ziyaret edilmesi önemlidir,
 • Firma tanıtım materyallerinin İspanyolca lisanında hazırlanması,
 • Diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi İspanyolca diline hakim dış ticaret uzmanı ile çalışılması pazarda avantaj sağlar.

Yararlanılan Kaynaklar
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı, cia.gov
ABD Uluslararası Ticaret Yönetim Birimi, export.gov
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, latinamerika.ankara.edu.tr​
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, deik.org.tr
Dünya Bankası, worldbank.org
ITC Trademap, trademap.org
Kolombiya Hükümeti Resmi Web Sitesi, es.presidencia.gov.co
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, ekonomi.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu, tuik.gov.tr
Uluslararası Para Fonu, imf.org
{seog:disable}

Geleceğin Dış Ticaretçilerine Tavsiyeler
Ekvador Pazarına Bir Bakış Denemesi
 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

 1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.