Naylon Fatura Sorunu

Naylon Fatura Sorunu

Halk dilinde "naylon fatura" olarak bilinen sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge vergisel anlamda Türkiye'nin hala en büyük sorunlarından bir tanesi olarak karşımızda duruyor. İşletmeler bazen isteyerek bazen de hiçbir hatası ve kusuru olmadan sahte fatura kullanma durumuyla karşı karşıya gelebiliyor. Sahte fatura kullanma durumunun vergi kaçakçılığı suçuna da girmesi bu durumun vergi mükellefleri tarafından çok daha ciddiye alınması gereğini doğurmaktadır. Aksi takdirde mükelleflerin, para cezaları yanında hapis cezaları ile de muhatap olması mümkündür.

Mükellefler genelde sahte fatura düzenleyen kişilerin vergi idaresi tarafından zamanında bulunup bunlar için önlem alınmamasından şikayet ederken vergi idaresi de sahte fatura kullanan mükelleflerin sayısını azaltmak için gerekli tedbirleri almak için çabalıyor.

Kanımca bir işletme için sahte fatura kullanmanın sonuçlarını ayrıntılı olarak anlatmak mükellefler nezdinde bu konuya ilişkin bilinci artıracaktır.

Sahte fatura kullanma durumuyla baş başa kalan işletmeler açısından 3 farklı durum söz konusudur. Bunlar sahte fatura kullanma incelemesini yapan vergi inceleme elemanlarınca değerlendirilerek bir rapora bağlanmaktadır. Bu durumlar;

1. Alınan mal ve hizmetlerin gerçekten alınmış olmasına rağmen bu mal ve hizmetleri satan mükelleflerin alıcıya paravan şirketlerin faturalarını vermesi ve alıcının da bu durumdan haberdar olmaması (bilmeden sahte fatura kullanma),

2. Alınan mal ve hizmetlerin gerçekten alınmış olmasına rağmen bu mal ve hizmetleri gerçekten satan mükelleflerin alıcıya başka paravan şirketlerin faturalarını vermesi ve alıcının da bu durumdan haberi olması (bilerek sahte fatura kullanma - mal ve hizmetler gerçekten alınmış),

3. Ortada fiilen mal ve hizmet alımı olmamasına rağmen fatura temin edilmesi (bilerek sahte fatura kullanma - mal ve hizmetler alınmamış).

Yukarıdaki 3 durumun da vergi mükellefleri açısından karşılaşacağı mali, adli ve cezai yaptırımları farklı olmaktadır.

Birinci durumda; alınan mal ve hizmetin KDV'si mükelleften istenmekte ve istenen KDV tutarında vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Alınan KDV ve vergi ziyaı cezası için uzlaşma müessesesinden yararlanılabilmektedir.

İkinci durumda ise alınan mal ve hizmetin KDV'si mükelleften istenmekte ve istenen KDV tutarının 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Mükellefin uzlaşma müessesesinden yararlanmasına imkan bulunmamaktadır. Ayrıca sahte fatura temin eden kişi, hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulup 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanma durumuyla karşı karşıya kalabilmektedirler.

Üçüncü durumda ise faturada bulunan KDV tutarına ek olarak faturadaki mal ve hizmet bedelinin direk gider yapılması durumunda bu tutarın kurumlar vergisi matrahından düşülmesi sonucu hesaplanacak kurumlar vergisi mükelleften istenmekte ve istenen KDV ve kurumlar vergisi tutarının 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Ayrıca, sahte fatura temin eden kişi, hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulup 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanma durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumda mükellefin uzlaşma müessesesinden yararlanma imkanı da bulunmamaktadir.

Özellikle sahte fatura kullanma durumuyla karşı karşıya kalan vergi mükellefleri, ödemelerini çek, banka vs tevsik edici belgelerle yaptıklarını iddia ederek herhangi bir cezaya muhatap olmamaları gerektiğini düşünmektedirler. Ancak sahte fatura kullanan mükelleflerin ödemelerini 84 seri nolu KDV genel tebliğine uygun olarak çek, banka vs şekilde ödemelerini ispat etmeleri mevcut KDV kanuna göre sadece faturada bulunan malların gerçekten alındığına bir ispat teşkil edip ilgili KDV'nin kendilerinden tekrar geri alınmasına bir mani teşkil etmemektedir.

Temennimiz vergi dairelerinin sahte fatura düzenleyen firma ve kişileri daha çabuk tespit edip gerekli tedbirleri almalarıdır. Böylece istemeden ve bilmeyerek bu soruna muhatap olan mükelleflerin mağduriyetleri biraz olsun giderilmiş olacaktır. 
Incoterms Nedir?
Otomobil - Satın Almak mı Kiralamak mı?
 

Yorumlar (2)

Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

ÇOK ÇOK Önemli bir konuya temas etmişsiniz. TEŞEKKÜRLER. Naylon fatura dürüst çalışan esnafın da başını yakabilecek vasıfta bir sahtekarlıktır. Ve bu konuda daha sert tedbirler alınması, ciddi cezai müeyyidler uygulanması taraftarıyım. Bu işi...

ÇOK ÇOK Önemli bir konuya temas etmişsiniz. TEŞEKKÜRLER. Naylon fatura dürüst çalışan esnafın da başını yakabilecek vasıfta bir sahtekarlıktır. Ve bu konuda daha sert tedbirler alınması, ciddi cezai müeyyidler uygulanması taraftarıyım. Bu işi meslek edinmiş ve normal mükellefleri kullanmaya çalışan kişiler bile var. Devletin bu işi yapan kişilere en ağır cezayı vermesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tekrar teşekkürler.

Devamını oku
Özkan Özkaya
Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

Aynen katılıyorum size Özkan bey. Devlet daha ciddi tedbirler almalı. Hem devlet bütçesi açısından hem de piyasadaki haksız rekabet açısından ciddi kayıplar vermekteyiz. Ben teşekkür ederim.

Tarık Alp
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.