3 dakika okuma süresi (597 kelime)

Örgüt İkliminin Etkileri

office_space

Akademik manada örgüt ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapıyorum. Bu araştırmalarım sırasında okuduklarımı burada paylaşmak istiyorum. Belki böylelikle işletmelerimizdeki patron veya yöneticilerden istifade edenler olur. İnsan ilişkileri hem anlaşılması hem de yönetilmesi zor olgular ve süreçlerdir. Bu yüzden akademik araştırmalardan yararlanmak, yöneticilere büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu yazıda okuduklarımdan örgütteki iklim kavramı ve iklimin çalışanlar üzerine etkilerinden ilgimi çekenleri belli bir mantık çerçevesinde kaleme almaya çalıştım.

Örgüt iklimi, üyelerinin ortak algılarını, heyecanlarını ve çalışma ortamını şekillendiren psikolojik atmosferi tanımlamaktadır. İklim taşıdığı anlam ile kültürden biraz farklıdır. Örgüt kültürü daha kalıcı, daha uzun solukludur. Örgütsel kültür toplumsal kültürün bir alt boyutu sayılabilir. Bu manada örgüt kültürü yaşanan çevreden etkilenir. Örgüt üyeleri yaşadıkları çevrenin kültürel öğelerini örgüte taşıyarak örgüt kültürünü şekillendirirler. Aynı zamanda örgütsel kültür örgütü ve üyelerini de yönlendirir. Bu bağlamda kültür, karşılıklı etkileşime sebep olan davranışlar, normlar, kurallar ve diğer alışkanlıklar bütünü olarak tanımlanır.

Örgütlerde kültür, kurucunun felsefesinden kaynağını alır. Firma büyüdükçe kültürel kriterler etkilenmekte ve değişebilmektedir (Robbins ve Judge, 2013: 517). Üst yönetimin zaman içinde verdiği kararlar iklimi şekillendirir. İklimin genel kabul görmesi ve sosyalleşme ile beraber kültür şekillenir, gelişir, değişir. Böylelikle kültür ve iklim örgütte birbirini etkileyen iki önemli unsur olarak göze çarpmaktadır.

Üst düzey yöneticiler kararlarıyla ve eylemleriyle neyin kabul edilebilir bir davranış ve neyin kabul edilemez ve olmaması gereken bir davranış olduğunu tespit ederek örgütün genel iklimini belirlerler. Çalışanların sosyalizasyonu, yeni çalışanların örgütün kuruluş sürecindeki değerler ile eşleşmesindeki başarının derecesine ve üst yönetimin sosyalizasyon yöntemleri tercihine bağlı olarak gerçekleşir ve tüm bu süreçler iklimi yaratır (Robbins ve Judge, 2013: 516). Unutulmamalıdır ki, üst yönetim sadece emir verenler anlamına gelmez. Üst yönetim her çalışanı etkileyen, havaya sokan, yönlendiren veya işinden ve hayatından bezdiren kişilerden oluşur. Bu anlamda yönetim kademesi her hareket ve davranışı ile işletmeyi olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Etkilenenler içinde en önemlisi ise örgütteki iklimdir.

Olumlu tavırlarıyla size esin kaynağı olan, size ilham veren birisiyle veya motivasyonunuzu boşa çıkaran cansız bir ekiple çalıştıysanız iklimin etkilerini yaşamışsınız demektir. Örgütsel iklim, örgüt üyelerinin örgütleri ve çalışma ortamları hakkında sahip oldukları ortak algıları ifade etmektedir. Kültür bu yönüyle örgütsel düzeyde bir takım ruhu gibidir. Herkes neyin önemli olduğuna ilişkin aynı genel hisleri taşıyorsa veya işlerin ne kadar iyi gittiği söylendiğinde, bu durum çalışanların bireysel tutumlarından daha fazla olarak etkili oluyorsa o örgütte bir iklimin varlığından söz edilebilir (Robbins ve Judge, 2013: 516).

Olumlu bir iklimle karşılaşan bir çalışan performans açısından, daha iyi bir iş çıkarmayı düşünecek ve başkalarının kendi başarısını desteklediğine inanıyor olacaktır. Çeşitlilik açısından pozitif bir iklime rastlayan birisi, demografik geçmişinden bağımsız olarak iş arkadaşlarıyla daha rahat iş birliği içinde olacaktır (Robbins ve Judge, 2013: 517).

İklimler örgüt üyelerini yeni davranış üretimi için birbirleriyle etkileşime sokabilir. İklim çalışanları motive etmek, yönlendirmek amaçlı kullanılabilir. Örneğin, olumlu bir iklimde yani kişisel hesap verebilirlik ikliminin bulunduğu örgütlerde işçiler iş yönünden takviye edilerek sorumluluk yüklenerek (empowerment) yüksek performans seviyelerine çıkarılabilirler (Robbins ve Judge, 2013: 517).

Pek çok araştırma, olumlu bir emniyet ikliminin örgütlerde kayıtlara geçen kaza ve yaralanmaların sayısını azalttığını göstermiştir (Robbins ve Judge, 2013: 517). İklim aynı zamanda insanların benimsediği alışkanlıkları da etkilemektedir. Normal şartlarda ve bireysel olarak güvenlik konularını çok sık düşünmeyenler bile güvenlik prosedürlerini takip eder. İş güvenliği tedbirleri konusunda sıkı ve ciddi çalışılan yerlerde her çalışan kendini kurallara uymak zorunda hissedecektir.

Örgüt çoğu araştırmacılarca canlı bir organizma gibi değerlendirilir. Bu manada çevresinden etkilenir, çevresini de etkiler. İşletmeler de bir örgüt olarak, kendi çalışanları ile bir bütündür ve onları etkiler, onlardan etkilenir. Bu yüzden pozitif iklime sahip işletmelerde çalışanlar da pozitif bir bakış açısına sahip olacaklardır. Bu ise performansı yükseltecek, verimliliği artıracaktır.

Kaynak: Robbins, S. P.ve Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. 15th ed.by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall New Jersey.

Kapak Fotoğrafı: Office Space (1999).
Çok Ülkeye Satış mı, Yoksa Birden Çok Satış mı?
Merhaba 2018

İlgili Yazılar

 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın veya var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.