Örgüt Kültürü

Örgüt Kültürü

​İnsan toplulukları geçmişi ve geleceği ile bir bütündür. Bu bütünlüğü devam ettiren, sürdürülebilir kılan en önemli etken kültürdür. Örgütsel kültür toplumsal kültürün bir alt boyutu sayılabilir. Bu manada örgüt kültürü yaşanan çevreden etkilenir. Örgüt üyeleri yaşadıkları çevrenin kültürel öğelerini örgüte taşıyarak örgüt kültürünü şekillendirirler. Aynı zamanda örgütsel kültür örgütü ve üyelerini de yönlendirir. Bu bağlamda kültür, karşılıklı etkileşime sebep olan davranışlar, normlar, kurallar ve diğer alışkanlıklar bütünü olarak tanımlanır.

​Örgüt kelimesi bir organizasyonu, belirli bir faaliyetler silsilesi için bir araya gelmiş insanlar topluluğunu ifade eder. Bu manada işletmeler birer örgüttür. Yine aynı şekilde başta devlet olmak üzere, dernekler, vakıflar, futbol kulüpleri gibi topluluklar dahi birer örgüttür. 

Örgütlerde özgün kültür, kurucunun felsefesinden kaynağını alır. Firma büyüdükçe kültürel kriterler etkilenmekte ve değişebilmektedir (Robbins ve Judge, 2013: 517). Üst yönetimin zaman içinde verdiği kararlar iklimi şekillendirir. İklimin genel kabul görmesi ve sosyalleşme ile beraber kültür şekillenir, gelişir, değişir. 

Şekil: Örgüt Kültürünün Şekillenişi

Kaynak: Robbins ve Judge, 2013: 523

​Örgüt üyelerini birlik beraberlik bilinciyle birbirine bağlayan ve ortak amaçlara ulaşma yolunda hedefler çizen bir konumda olan örgütsel kültür, yöneticiler için uygulanacak politikaların kolaylıkla yürütülmesinde de rehber görevi görmektedir (Genç, 2012; 377). 

Kültür, örgüt için tanıtıcı kimlik anlamına gelmekte olup örgüt hakkındaki değerlendirmeler için rehber görevi görmektedir. Ayrıca örgütsel kültür çalışanlara ve yapılan işlere belli bir standart getirerek, karşılıklı iletişimi ve anlaşılmayı kolaylaştırmaktadır. Bu da işletme için verimlilik ve etkinlik anlamına gelir. Örgüt içi olası çatışmalar ise bu durumu sekteye uğratabilecek potansiyel taşıyorlarsa örgüt için tehlikeli olarak değerlendirilir (Eren, 2004: 168). 

İnsan topluluklarının taşıyageldikleri kültürlerini ve bu kültürler arasındaki farklılıklarını anlayabilmek için Geert Hofstede'nin dört kültür boyutu bize rehberlik etmektedir. Hofstede uluslararası bir şirketin farklı ülkelerdeki şubelerinde çalışanları üzerinde yaptığı bir araştırmasında çalışanların yaşadıkları benzer sorunlara farklı çözümler ürettiklerini fark etmiştir. Bu çalışma sonucunda kültürün dört boyutunun olduğu ve özellikle, çalışma ortamı ile ilgili değerler ve iletişimde kültür farklılıklarının bu dört boyutta kendini gösterdiğini bulmuştur. Bu boyutlar, bireycilik-toplulukçuluk, güç aralığı, dişilik-erillik ve belirsizlikten kaçınma boyutları olarak adlandırılmaktadır. 

Bir örgütün oturmuş, istikrarlı bir kültür yapısına sahip olması o örgüt için bulunmaz bir nimettir. Çünkü örgüt kültürü örgütsel bağlılığı artırır. Çalışan davranışlarının tutarlılığını artırabilir ve bu açık olarak örgüte olumlu fayda sağlar. Kültür, çalışanlar için de çok değerlidir; çünkü işleri nasıl yapacaklarını ve neyin önemli olduğunu kültür sayesinde bilirler. Kültür, çalışanlara çeşitli şekillerde, hikâyeler, ritüeller ve örgüte özgü dillerle iletilir, aktarılır (Robbins ve Judge, 2013: 523). Böylece çalışanlar sosyalleşir, örgüte bağlılık artar. 

Kaynakça

Robbins, S. P.ve Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior 15th ed.by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall New Jersey 

Genç, N. (2012); Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. Seçkin Yay. İşletme ve Finans. 

Eren, E. (2004); Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul

Dış Ticaret Uzmanı Olarak İş Mülakatına Gitmek
Neden Bazı Emailler Cevapsız Kalır?
 

Yorumlar (2)

Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

Örgüt kültürüne dikkat çeken bu güzel yazı için teşekkürler, Özkan Bey. Yazınızda da belirttiğiniz üzere, örgüt kültürünün oluşmasında kuruculara büyük görev düşüyor. Kurucuların "Nasıl bir kültür inşa etmek istiyorum ve bunu nasıl yapabilirim?"...

Örgüt kültürüne dikkat çeken bu güzel yazı için teşekkürler, Özkan Bey. Yazınızda da belirttiğiniz üzere, örgüt kültürünün oluşmasında kuruculara büyük görev düşüyor. Kurucuların "Nasıl bir kültür inşa etmek istiyorum ve bunu nasıl yapabilirim?" soruları üzerine kafa yorup çalışması ve belki bu konuda profesyonel destek alması gerekiyor. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor.

Devamını oku
Zafer Yılmaz
Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

Teşekkür ederim, Zafer bey.

Özkan Özkaya
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın veya var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.