Savaş Sanatı ve Girişimcilik Üzerine

entrepreneur-girisimci

Sun Tzu M.Ö. 500 tarihinde Çin'de yaşamış ünlü filozof, general ve askeri bilge olarak bilinmektedir. Savaş stratejileri ve liderlik üzerine yazmış olduğu Savaş Sanatı kitabı günümüzde en etkili savaş stratejileri kuramlarını içermektedir. "Savaş Sanatı"nda askeri önderliğin değerlendirilmesinde sunulan kriterler, Konfüçyüs inancında ve Ortaçağ Taocu felsefede sıkça ele alınan geleneksel erdemlerdir: Zeka, güvenilirlik, humanistlik, cesaret ve kararlılık. Büyük Chan (Zen) Budisti Fushan'a şöyle söylemektedir; "Zekadan yoksun insanlık ekip biçmediğin tarlaya sahip olmak gibidir. Cesaretten yoksun bir zeka, fidana sahip olup ta onları dikmemeye benzer. İnsanlıktan yoksun bir cesaret, ekin ekmeden hasat almayı bilmek gibidir. Güvenilirlik ve kararlılık, birliklerinin öndere bağlılığını ve itaatini artırır." Konfüçyüs inancına göre, bu beş erdemden birinin eksik olması diğer erdemlerin de anlamını yitirmesine yol açıyor. Ayrıca Jia Lin'e göre; Sırf zekaya güvenmek isyankarlığı, sırf insancıllığa bel bağlamak ise zayıflığı doğurur. Güvene saplanıp kalmak aptallığa, cesaretin gücüne dayanmaksa şiddeti doğurur. Aşırı katılık ise zulmü getirir. Eğer bir kişi de bu beş şeyin beşi de yerli yerindeyse, ancak o zaman bir önder olabilir.

Sun Tzu'nun kitapta işlediği strateji ve öğretiler günümüzde hala güncelliğini koruyor. Kitabın adını bir kenara bırakırsak Savaş Sanatı siyaset, ekonomi ve girişimcilik alanlarında da başucu kitabı olmayı hak eden bir eser. Özellikle rekabetin yoğun olduğu uluslararası alanda firmalar hayatta kalabilmek ve büyüyebilmek için belirli stratejiler geliştirmek zorunda. Bu bağlamda Savaş Sanatı bir firmanın veya girişimin başarılı olabilmesi ve değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için neler yapması gerektiğini açıkça anlatmakta. Sun Tzu "Kendini ve başkalarını tanıdığında, zafer tehlikede değildir; gökyüzünü ve yeryüzünü bildiğin zaman mutlaktır." sözü ile rakiplerimiz hakkında ne kadar bilgiye sahip olursak o ölçüde başarılı olabileceğimizi anlatmaktadır.

Kitap her biri muharebenin farklı bir yüzünü anlatan aşağıdaki 13 bölümden oluşuyor.

 1. Planlama
 2. Savaşın Maliyeti
 3. Savaşta Strateji
 4. Taktik
 5. Enerji
 6. Gücün Kullanımı
 7. Savaşta Manevra
 8. Taktik Değiştirme
 9. Ordunun İlerlemesi
 10. Arazi Faktörü
 11. Arazide Dokuz Konum
 12. Ateşle Saldırı
 13. Casusluk ve İstihbarat


Sun Tzu. Savaş Sanatı

Savaş Sanatı kitabından girişimcilik ve iş hayatı üzerine alıntılar:

#1 İş Planı ve Strateji

"Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir. Stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkumdur. Savaşın beş kuralı vardır: Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur. Eski filozoflardan Guan Ustaya göre; "Belli bir stratejin olmadan ordunu alır meydanlara çıkarsan savaşta yok olur gidersin."

#2 Liderlik Becerisi

"Bir ülkenin gücü ya da zayıflığı komutanlarına bağlıdır. Komutanlar yöneticilere yardımcı olur ve gerektiğince yetenekli olurlarsa, ülke güçlenir. Eğer komutanlar yöneticilere yardım etmez, kalplerinde ikilik beslerlerse, bu durumda ülke zayıf düşer. Bu yüzden, sorumluluk gerektiren noktalara görevli yerleştirirken çok titiz olmak gerekir."

#3 Pazardaki Rakipleri İyi Tanıyabilmek

"Usta bir komutan, düşmanın karşı planlarını altüst eder, muhaberatı bozar, mühimmatı keser, yolları kapatır ve böylece savaş bile başlamadan düşmanı yener. Bilgi ve yetenekli bir komutan başkalarının gözden kaçırıp, hesaba katmadığı şeyleri için plan yapar. Düşmanın nerede kuvvetli, nerede kuvvetsiz olduğunu tespit edersen inceden inceye hazırlık yapma zahmetine girmeksizin ve böylece tek bir garnizonda kuvvetlerini toplar ve yoğunlaşmış olursun."

#4 Liyakat ve Görev Dağılımı

"Üstelik, planlama yeteneğinden yoksun bir komutan subaylarını, en iyi şekilde yeteneklerinden azami yararlanabileceği mevkilere yerleştirmek yerine, gelişigüzel kullanır, onların becerilerinden tam yararlanamazsa, askerler tereddüde düşerler. Askerler kendi sorumluluklarından ve görev alanlarından kuşkuya düşmüş, ne yapacaklarını bilemiyorlarsa, düşmanların bundan yararlanacak ve sana sıkıntı vereceklerdir."

#5 Adaptasyon Yeteneği

"İyi komutanlar ise başta türlüdür: Ölüme teslim olmazlar ama bunun yanında yaşamayı da umut etmezler; olaylarla tamamen uyum içinde hareket eder, hemen sinirlenmez ve sıkıntıya kapılmazlar. Fırsat bulduklarında birer kaplan gibi olurlar, başka zamanlarda kapılarını kapatırlar. Hareketleri ve hareketsizlikleri aslında birer stratejidir. Onları hoşnut etmek ya da kızdırmak olanaksızdır."

#6 İş Hayatında Başarısızlık

Sun Ustaya göre altı yol bir komutanı yenilgiye sürükler. Birincisi hesapsızlık; ikincisi ceza ve ödüllerin açık bir sistemden ve öngörüden yoksun olması; üçüncüsü eğitimde başarısızlık; dördüncüsü akılsızca heyecan; beşincisi asayiş ve nizamın etkisiz oluşu ve altıncısı da birlik içinde ve sağlam olanları seçmedeki başarısızlıktır.

#7 Yönetme Becerisi

"Orduları toplayıp onları tehlikeli durumlara doğru sevk etmek, tehlike anında onları yönetebilmek güçlü komutanların işidir. Farklı zeminlere uyarlanmaları, daralma ve genişlemenin yararları, insan duygu ve koşulları bunlar iyice incelenmelidir. Sorumluluk dağıtmanın kuralı, insanları beceremeyecekleri şey yüzünden suçlamadan, onlara kendi yetenekleri doğrultusunda sorumluluklar vererek, açgözlülüğü, aptallığı zekayı, cesareti, hepsini kullanmaktır."

Referans
Sun Tzu, Savaş Sanatı, Olympia Yayınları

Dış Ticaret Nedir?
Babil’in En Zengin Adamı
 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

 1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.