Şili Pazarına Bir Bakış Denemesi

Şili Pazarına Bir Bakış Denemesi
 • Yaklaşık 18 milyon nüfus ile dünya sıralamasında 64. sırada (CIA 2015 verileri); 
 • GSYİH oluşumu %3.4 tarım, %35 sanayi, %61.6 hizmetler; 
 • Başlıca doğal kaynakları; bakır, kereste, demir cevheri, nitratlar, değerli metaller, molibden, hidroelektrik; 
 • 756.102 km² toplam yüz ölçümü ile toprak büyüklüğü bakımında dünyada 38. sırada; 
 • İhracatımızın en fazla olduğu 3. Latin Amerika ülkesi (Brezilya 1. Meksika 2.); 
 • Sınır komşuları Arjantin, Bolivya ve Peru; 
 • Başkenti Santiago; 
 • Resmi dili İspanyolca; 
 • Para birimi Şili pezosu (CLP).

​ITC Trademap 2015 verilerine göre Şili'nin ihracatında başlıca ülkeler sırasıyla; Çin, ABD, Japonya, Güne Kore, Brezilya, Hindistan, Hollanda, Peru, Tayvan, İspanya ve Türkiye (29. Sırada). İthalatında ise sırasıyla; Çin, ABD, Brezilya, Arjantin, Almanya, Meksika, Japonya, Güney Kore, İspanya, Fransa ve Türkiye (32.sırada).

Şili'nin ihracatında öne çıkan ürünler 

 • Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 
 • Bakır cevherleri ve konsantreleri 
 • Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 
 • Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları 
 • Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 
 • Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası 
 • Üzümler (taze/kurutulmuş) 
 • Balıklar (dondurulmuş) 
 • Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

Şili'nin ithalatında öne çıkan ürünler 

 • Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 
 • Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 
 • Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) 
 • Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar 
 • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
 • Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 
 • Otomatik bilgi işlem makinaları, bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makinalar 
 • Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar -Kauçuktan yeni dış lastikler 
 • Helikopterler, uçaklar, vb.; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

Türkiye'nin Şili'ye ihracatında başlıca ürünler * 

 • Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil) 
 • Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 
 • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
 • Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri 
 • Demir veya alaşımsız çelikten profiller 
 • Plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (enine kesitinin en geniş yeri > 1mm) 
 • Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 
 • Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları 
 • Traktörler -Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac, çubuk, vb. 

* ITC Trademap 2015 yılı verileri

Türkiye'nin Şili'den ithalatında başlıca ürünler

 • Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham) 
 • Nitritler; nitratlar 
 • Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 
 • Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları 
 • Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbonat içeren ticari amonyum karbonat 
 • Kontrplaklar, kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar 
 • Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar 
 • Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 
 • Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 
 • Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) ve üzüm şırası 

* ITC Trademap 2015 yılı verileri

İhracat potansiyeli olan başlıca sektörler 

 • Tarım ve gıda ürünlerinden bisküvi, şekerli ve çikolatalı mamuller 
 • Isıtması elektrikle olmayan demir-çelik radyatör 
 • Jeneratörler 
 • Demir/alaşımsız çelikten profil 
 • Oto yedek parça 
 • Kauçuktan yeni dış plastikler 
 • Otomobil ve steyşın vagonlar 
 • Ev tekstili 
 • Ağır iş makine ve cihazlarının aksam ve parçaları 
 • Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

Şili ve Türkiye arasında imzalanan antlaşmalar 

 • 30 Ocak 1926'da Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. 
 • 30 Kasım 1990'da turistler için "Vizeden Muafiyet Antlaşması" imzalanmıştır ve halen yürürlüktedir. 
 • Diplomatik, resmi hizmet ve hususi pasaport hamillerinin 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf tutulmaları hususundaki antlaşma 2000 yılından beri yürürlüktedir. 
 • Ticaret ve Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Antlaşması 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. 
 • Kültürel, Bilimsel ve Eğitim İşbirliği Antlaşması, 1996 yılından beri yürürlüktedir. 
 • Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Antlaşma, 1998'de imzalanmıştır. 
 • 12 Ekim 2004'te, 2004–2006 yılları için Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor alanlarında değişim programı imzalanmıştır. 
 • 14 Temmuz 2009'da Türkiye ile Şili arasında "Serbest Ticaret Antlaşması" imzalanmıştır.

Şili dış ticaret politikası ve vergiler 

 • Şili'de buğday ve şeker haricindeki ürünlere %6 oranında sabit bir gümrük vergisi uygulanmaktadır. 
 • Buğday ve şeker için gümrük vergisi oranı %17,5'tir. 
 • Ülkeye ithal edilen lüks tüketim malları, ülkeye girişte %15 ek ithalat vergisine tabidir (altın, platin, mücevherat, şarap ve şampanya vb.). 
 • Sigara ve puro gibi tütün mamulleri ile işlenmiş tütüne ise sırasıyla %61, %51 ve %57.9 vergi uygulanmaktadır. 
 • Katma değer vergisi, ithal ürünler ve yerli ürünler için aynı oranda (%19) uygulanmaktadır. 
 • Şili'de kurumlar vergisi iki aşamalı olarak ödenmekte olup, beyan edilen şirket kârı %17 oranında ilk-kategori kurumlar vergisine tabidir.

İki ülke arasındaki ticarete ilişkin önemli hususlar ve başlıca sorunlar 

 • Coğrafi uzaklık nedeniyle nakliye süresinin uzun ve navlun bedellerinin fazla oluşu 
 • Türk sanayi ürünlerinin Şili pazarında yeterince tanınmaması 
 • Ülkemizden Şili'ye direkt uçuş seferlerinin olmayışı 
 • Türkiye ile Şili arasında imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması ile sanayi ürünlerinden vergi alınmamaktadır 

Şili pazarında dikkat edilmesi gereken hususlar 

 • İş görüşmelerine İspanyolca bilen personel veya bir tercüman ile katılım sağlanması; 
 • Ürün ve şirketin tanıtımına yönelik materyallerin İspanyolca lisanında hazırlanması; 
 • Özellikle pazara ilk defa girecek ihracatçılarımızın alanında uzman bir acente ile çalışması tavsiye olunur. 
 • Acente/temsilci komisyonları ürüne göre değişmekle beraber, %5-10 arasındadır. 
 • Türkiye ile Şili arasındaki uzaklık, ikili ticaretin geliştirilmesinin önündeki engellerden biridir. Türkiye'den Şili'ye bir konteyner malın nakliyesi 30-40 gün sürmekte ve navlun bedeli ürünün özelliklerine göre 3000-6000 Dolar arasında değişebilmektedir. 


Yararlanılan Kaynaklar 

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı, cia.gov
ABD Uluslararası Ticaret Yönetim Birimi, export.gov
Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, latinamerika.ankara.edu.tr
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, deik.org.tr
Dünya Bankası, worldbank.org
İGEME Şili Ülke Raporu, Haz. İnci Selin AYDIN, Ankara, Nisan, 2011
ITC Trademap, trademap.org
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, ekonomi.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu, tuik.gov.tr
Uluslararası Para Fonu, imf.org
{seog:disable}

Fuarların İş Dünyasındaki Yeri ve Önemi
İngilizce Firma Tanıtım Emaili Nasıl Yazılır?
 

Yorumlar (1)

Bu yorum site yöneticisi tarafından küçültüldü.

Şili gördüğüm kadarıyla bizim gibi düzensiz bir dış ticaret rejimine sahip. İnişli-çıkışlı... 2011-2012-2013 yıllarında Şili'nin kendi artan dış ticareti gibi bizimde karşılıklı dış ticaretimiz artmış. Sonra azalma trendine girmiş. Hem bizde hem...

Şili gördüğüm kadarıyla bizim gibi düzensiz bir dış ticaret rejimine sahip. İnişli-çıkışlı... 2011-2012-2013 yıllarında Şili'nin kendi artan dış ticareti gibi bizimde karşılıklı dış ticaretimiz artmış. Sonra azalma trendine girmiş. Hem bizde hem de Şili'de düzensizlik hakim gibi görünüyor.

Devamını oku
Özkan Özkaya
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

 1. Konuk olarak yorum yapılıyor.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.