3 dakika okuma süresi (699 kelime)

SWOT Analizi Yapalım Mı?

swot-analizi-gorseli

Her işletme ve işletmeci kâr elde etmek amacıyla çalışmaktadır. İşletmeciler işini büyütmeyi, geliştirmeyi ana hedef olarak görmektedirler. Biriktirilen kâr bir süre sonra işletmecilere yeni yatırımlar için teşvik edici bir unsur haline gelmektedir. Fakat sermaye birikimi her yatırım için yeterli değildir. Başka argümanlara da ihtiyaç vardır. Ve çoğu işletmeci-girişimci bunu düşünmez ve bunları nazar-ı itibara almaz. Bu ise çoğu kez kişilerin yanlış adım atmalarına sebep olmaktadır. Hatta bazı yanlış hareketler işletmeyi batıracak seviyeye getirebilir.

İşletmeciler yatırım yapmak için klasik bir yol olan finansman çözümleri, yani kredi-borç veya hibe gibi usullere başvurmaktadırlar. Daha önce de dediğimiz gibi para her şey demek değildir. Günümüz şartlarında parasız yatırım olmaz, evet bu doğrudur. Ama başka şeyler de gerekmektedir. İnsan emeği, vasıflı çalışanlar, bilgi birikimi, tecrübe, saha araştırması, makine-ekipman vb. pek çok şeyin bir araya getirilmesi gerekmektedir.

Öncelikle de girişimcinin-işletmecinin kendini iyi tanıması gerekmektedir. Bunu sağlamanın en iyi yolu SWOT analizi yapmak ve çıkacak sonuca göre hareket etmektir.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi veya Türkçesi ile GZFT analizi bir işletmenin sahip olduğu iyi ve kötü yanları ile birlikte önündeki engeller ve fırsatları tespit etmeye yarayan tahmin sürecidir. Bu süreç adı üstünde bir tahmindir. Ama bu tahmine dayanarak pozisyon almak ve hareketlerini revize ederek davranmak işletmeleri olası sıkıntı ve zor durumlardan kurtarmaktadır.

Örnek Bir SWOT Analizi Yapalım

Burada bir eğitim kurumu üzerinden örnek alarak bir işletmenin SWOT analizini yapmaya ve farklı önerilerde bulunmaya çalışacağız.

Düşünün ki sizin bir eğitim kurumunuz var. Ve piyasada daha iyi bir yere gelmek, daha çok çocuk okutmak ve daha çok kazanmak istiyorsunuz. O halde bir SWOT analizi yapmalısınız. 

1. Elinizde neler var, ne gibi imkân, sermaye ve birikime sahipsiniz? Bunları ortaya çıkarın.

Kurumunuzdaki öğretmen ve eğitimcilerden tam istifade edebiliyor musunuz? Haftada kaç saat ders veriyorlar ve siz onlara kaç TL ödüyorsunuz? Hem siz hem de onlar şu an yaşanan durumdan memnunlar mı? Onlara daha fazla kazanabilecekleri bir durum yaratın. Onların ilave ders, eğitim imkanlarını sizin gözetiminizde almalarını sağlayın. Örnek olarak, onların boş zamanlarında kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ve programlara katılmalarını teşvik edin. Öğretmenlerin yüksek lisans yapmalarını ve makale yazmalarını sağlayın. Bu durum size dışarıdaki potansiyel müşterilere "benim öğretmenlerimin vasıfları yüksektir" deme imkânını verecektir. Öğretmenlerin de kendilerine güveni gelecektir. Tabi bu durumdaki öğretmen, yarın bir gün akademisyen olmayı hedefleyebilir. Siz baştan "en az üç beş yıl benimle çalışacaksın" diye bir şart koyarak onun okumasına maddi destek vererek o öğretmeni kendinize bağlayabilirsiniz. Bu beşerî sermayeyi güçlendirici çalışmalar yanında okulunuzun sahip olduğu fiziki donanım ve spor olanaklarını da farklı şekillerde kullanmayı deneyin. Bir spor kulübü açın, çocuklara lisans çıkartın. Böylece piyasadan farklı olur, öğrencilerinize alternatif imkanlar sunmuş olursunuz. Spor dışında müzik, resim ile de benzer bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Benzer bir etkiyi fen-matematik derslerinde laboratuar ve deney çalışmaları ile; TÜBİTAK projelerinde yer alacak grupların oluşturulması ile de sağlayabilirsiniz.

2. Sahip olamadığınız şeyler, eksiklikleriniz ve yanlışlarınız nelerdir?

Teknik donanım ve sınıf anlamında yetersizliklerimiz var. Laboratuar, spor salonu gibi eksikliklerimiz var. Öğretmenlerin konuşma, hitabet, diksiyon eksiklikleri var. Okul-aile işbirliği zayıf. Bunların zayıflık ve eksiklik oranlarını çıkararak, düzeltilmesi ve yükseltilmesi için yapılabilecekleri değerlendirin.

3. Önünüzdeki sıkıntı, tehdit ve olumsuzlukları çıkarın.

Siyasi ve ekonomik gidişat sıkıntılı. Yatırım yapmak çok riskli. Ülkemiz son iki yıldır seçimlerle çok vakit kaybetti. Bu durum ekonomiyi olumsuz etkiledi. Yeni bir yatırım için uygun bir zemin yok. O halde biraz bekleyelim veya yavaş yavaş, adım adım hareket edelim.

4. Önünüzdeki yılların ve diğer gelişmelerin size sunabileceği fırsatlar neler olabilir?

Her kriz ve sıkıntı dönemleri birer fırsat ve sıçrama dönemidir. Tabi planlamayı ve öngörüyü doğru yaparak, tedbirli ve temkinli hareket ederek bu fırsatı yakalamak mümkündür. Yoksa sen de dişlinin çarkları arasında ezilir gidersin. Yeni bir yatırım için yatırım yapılacak sektör, alan ve iş imkanlarını analiz etmek başlangıç adına iyi bir adım olabilir. Hatta mevcut sektördeki durumunuzun geliştirilmesi adına atılacak adımlar bile iyi birer başlangıç sayılabilir.

Sonuç

Yukarıda saydıklarımız ve anlattıklarımız sadece kısa bir hikâye ve öngörüler demetidir. Bu tip bir analiz için gerçek bir işletme ve gerçek şartlar altında konuşmak gerekir. Yoksa anlatılanların çoğu bir masaldan öteye gitmez.

Benzeri bir analiz öğrenciler için de geçerlidir. Hatta bireyler kendi durumlarını ortaya koymak ve adımlarını ona göre atma adına bu tip analizleri her yıl veya 3-5 yılda bir yapmalı, geçmişlerini ve geçmişte yaptıklarını muhasebe ederek gelecek öngörülerini planlamalı ve ona göre hareket etmelidirler. Bu şekil bir davranış işletmeleri kurumsallaştıracağı gibi, bireyleri de planlı ve programlı yaşamaya alıştıracak, olası sıkıntılardan en az zararla kurtulmalarına vesile olacaktır.
Tedarikçi Seçiminde Kriterler
Nerede Kalmıştık Arkadaş… ???
 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum Yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın veya var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın

Kabul ederek, https://disticaretnet.com/ dışındaki bir üçüncü tarafça sağlanan bir hizmete erişeceksiniz.