Kapak yükleniyor... Konumunu değiştirmek için kapağı sürükleyin
Etkinlik Bilgileri
Etkinlik Başlığı:
Etkinlik Tarih ve Saati:
Etkinlik Açıklaması:
Dış ticaretçiler kendi aralarında iletişime, paylaşıma ve işbirliğine en kapalı meslek gruplarından biri ne yazık ki. Herkes tekerleği kendi başına icad etmeye çalışıyor. Yersiz korkular ve yanlış rekabet anlayışı bunun bir sebebi olabilir. Diğer bir neden de kendi kendimize yeter olduğumuzu düşünmemiz ve güvenli zannettiğimiz "comfort zone"umuzu terketmek istemeyip iletişim için gayret sarf etmeyişimiz olabilir. Dış ticaretin kahramanları bizleriz ama kitaplar bizi yazmıyor, çünkü kendimiz için birşey yapmıyoruz. Bu böyle devam etmek zorunda değil. İletişime ve etkileşime geçerek, paylaşarak ve işbirliği yaparak daha önce var olmayan bir değeri hep birlikte ortaya çıkarabiliriz ve bundan herkes faydalanır.

İşte bu amaçla; tanışmak ve sohbet etmek için cafelerde, küçük çaplı, informal buluşmalar düzenliyoruz. İstanbul'daki 3. buluşmamıza bekleniyorsunuz. 4 Aralık 2016 Pazar günü saat 13:00'de yine Kadıköy'de buluşuyoruz. Mekanımız ulaşımın oldukça kolay olduğu Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin cafesi olacak. Buluşmadan önce katılımcılara bir irtibat numarası ileteceğim.

Görüşmek üzere,
Konum:
Araç ipucu içeriği yüklenemedi.