Çarşamba, 09 Kasım 2016
  0 Replies
  2.9K Visits
0
Votes
Geri Al
  Subscribe
TechAnkara Proje Pazarı 2016 ve ISEF Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılından bu yana organize edilen proje pazarı etkinliği geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "TechAnkara Proje Pazarı" adıyla, 7-8 Aralık 2016 tarihinde, Ankara JW Marriott Hotel'de gerçekleşecektir. TechAnkara Proje Pazarı 2016, ayrıca bu yıl ikincisi düzenlenmekte olan ISEF Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı ile Ankara'da ortak bir çatı altında bir araya gelerek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesi ve bu fikirlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası harekete dönüşmesini sağlamak amacı ile güç birliği yapmıştır.

TechAnkara, Ankara'nın bilim, teknoloji ve inovasyon markası, Ankara'daki bilgi temelli ekosistemin ortak adıdır. TechAnkara Proje Pazarı'nda yenilikçi projeler sergilenecek, projeler, yatırımcılar ve iş çevreleri ile bir araya gelecektir. Etkinlik sayesinde projeler için kaynak ve pazar bulma, ticarileşme ve işbirliği fırsatları ortaya çıkacaktır. Ayrıca ikili görüşmelere yer tahsis edilecek ve ağ oluşturma ortamı sağlanacaktır.

TechAnkara Proje Pazarı 2016 ve 2.si düzenlenecek olan Uluslararası Girişimcilik Zirvesi ve Fuarı ISEF 2016 etkinliğine yurt içi ve yurt dışından kamu kurum ve kuruluşları, teknoloji firmaları, ARGE ve ÜRGE firmaları, bilişim firmaları, girişimciler, KOBİ'ler, pazarlama ve dış ticaret firmaları medya şirketleri reklam ajansları gibi 5.000'in üzerinde ziyaretçi beklenmektedir. Etkinlik için Avrupa, İskandinav Ülkeleri, Amerika, Balkan Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri, Asya ve Afrika ülkelerinden gelecek yatırımcı firma heyetleri fuar katılımcıları ile buluşacaktır.

Ankara'nın teknolojik imajını güçlendirecek, teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanmasını hedefleyen TechAnkara Proje Pazarı 2016 ve ISEF 2016, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ArGe merkezleri gibi bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılmasını sağlayacaktır.

Ankara'yı ulusal ve uluslararası bir teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefleyerek ve Ankara'yı bilim, teknoloji, ArGe ve inovasyon'da ileri noktaya taşıyarak, girişimci ve araştırmacıların, finansmana daha kolay erişmeleri, yeni iş olanaklarına kavuşmaları, kamu, üniversite, sanayi işbirliği alanında daha yüksek başarı ve bölgeye çekilecek yeni yatırımlar sayesinde ileri teknoloji alanlarında iş yapabilme fırsatları, etkinlik esnasında verimli B2B görüşmelerin ve işbirliği ağları (networking) ortamının sağlanmasıyla projeleri katma değere dönüştürerek, işbirliklerinin doğmasına katkıda bulunacaktır.

Fuarın yanı sıra, eş zamanlı düzenlenecek ve iki gün sürecek olan etkinliklerde önemli konu başlıkları, sektörün önde gelen konuşmacıları yönetiminde pek çok kanaat önderini bir araya getirerek; katılımcılar arasında, bilgi ve deneyim paylaşımının yanında, teknoloji, bilişim ve girişimcilik ekosistemini bir araya getirecek ve ortak politikaların da belirlenmesine ışık tutacaktır.

Etkinlik kapsamında projeler yarışacak ve başarılı projeler, birebir mentörlük, yurtdışı pazarlara giriş, yurtdışı eğitim ve pazarlama gibi teknoloji ticarileştirme odaklı faaliyetleri içeren TechAnkara Hızlandırıcı Programı'na katılma hakkı kazanacaktır. Projesini sergilemek isteyen girişimcilerin http://www.ankaraprojepazari.com internet adresi üzerinden Girişimci Başvurusu adı altında başvuru yapmaları gerekmektedir. Projeleri yakından incelemek isteyen yatırımcı ve işadamlarının da bahsi geçen internet sitesi üzerinden Ziyaretçi Başvurusu adı altında katılım için başvuru yapması beklenmektedir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), TÜRKSAT, Borsa İstanbul Özel Pazar, Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri ile işbirliği içerisinde düzenlenen etkinliğin duyurusunun kurumunuza, kurumunuza bağlı girişimci, şirket ve işadamlarına ve ilgili olabileceğini öngördüğünüz diğer paydaşlara iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI

Genel Sekreterlik

Arif ŞAYIK

Genel Sekreter
Bu iletiyi değerlendirin:
Henüz bu iletiye bir yanıt yazılmamış.
Bu iletiye ilk yanıt yazan siz olun!