Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat 2014-1)

(Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014-Resmi Gazete Sayısı: 28892)

Ekonomi Bakanlığından:
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

Tebliğ Metni ve Ek'ler