Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (10-02-2011 Tarihli ve 2011-1436 Sayılı BKK)

(28 Nisan 2011 Tarihli ve 27918 Sayılı Resmi Gazete)

Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (10-02-2011 Tarihli ve 2011-1436 Sayılı BKK)

Karar Metni