Giriş
Fotoğraf Albümleri (1)
Henüz bir fotoğraf yok
Yavuz Öncel tarafından
Gruplar (3)
Recent Comments (2)
 • DAP Teslim Şekli
    1 yıl kadar önce
  Merhabalar , D ile başlayan teslim şekilleri ile...
 • İhracat Yöntemleri
    2 yıl kadar önce
  Merhabalar Mİcro ihracatta , Devlet Hızlı Kar...
Sayfalar (1)
Fotoğraflar (1)
Sabitlenmiş Ögeler
 • Yavuz Öncel profilini güncelledi
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
Son Etkinlikler
 • Gürkan Tamer ile Yavuz Öncel arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • Gökhan Aksu ile Yavuz Öncel arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • Yavuz Öncel ile S b arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • Şükrü Çeper ile Yavuz Öncel arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • Abdulrazzaq ALKHATEEB ile Yavuz Öncel arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • Kerim Demir ile Yavuz Öncel arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • Mehmet Dogan ile Yavuz Öncel arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 •   Özkan Özkaya reacted to this post about 1 yıl önce
  T.C.
  TİCARET BAKANLIĞI
  Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

  Sayı : 36653135-205
  Konu : INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri

  09.11.2018 / 38713016
  DAĞITIM YERLERİNE

  Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince yapılan bir araştırma neticesinde:

  INCOTERMS 2010 kurallarına göre, CIP ve CIF gibi teslim şekillerinde asgari (yangın, patlama, karaya oturma, batma, devrilme, raydan çıkma, çarpışma, denize atılma v.b kapsayacak şekilde) bir teminat sigortası (C klozu) ödemesini satıcının sorumluluğuna bırakmakta iken, DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerinde satıcıya direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu getirmediği, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşme kapsamında bu yükümlülüğü satıcı ya da alıcıya yüklediği; bu kapsamda, GÜVAS üzerinde yapılan sorgulama neticesinde; teslim şekli DAP, DAT, DDP, DDU(01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli değil) olan ithalat beyannamelerine ilişkin bazı firmaların beyannamede “sigorta bedeli” beyan ettikleri görülürken bazı firmaların herhangi bir “sigorta bedeli” beyanında bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, mevcut durumla alakalı olarak nasıl bir işlem yapılması gerektiğine yönelik, Bölge Müdürlüğümüzün 23.05.2018 tarih ve 34589139 barkod numaralı yazıları ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş, Makamlarından cevaben alınan ve Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 08.10.2018 tarih ve 37680277 barkod numarası ile giren ve bir örneği yazımız ekinde gönderilmiş olan yazılarında özetle: “…Bu itibarla, alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için ilgili firmasından alıcı-satıcı arasında düzenlenmiş olan bir sigorta sözleşmesinin olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenilmesi, böyle bir sözleşmenin bulunması halinde ise sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair herhangi bir madde bulunmaması durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek söz konusu sigorta masrafının 4458 sayılı Kanun'un 27/e maddesine göre gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekmektedir.” denilmiştir. Alınan bu talimat doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince: GÜVAS üzerinde 07.11.2015 - 06.11.2018 tarih aralığı baz alınarak yeniden bir sorgulama yapılmış ve elde edilen sonuçlara ilişkin oluşturulan Excel tablosu ile konuya ilişkin düzenlenmiş olan 2018/3 sayılı Kontrol ve Değerlendirme Raporu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.

  4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun zaman aşımı ile alakalı maddeleri de göz önünde bulundurularak öncelikli olarak zaman aşımına uğraması muhtemel beyannamelerden başlamak üzere, yazımız ekinde gönderilen ithalat beyannamelerine ilişkin gerekli işlemlerin, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün talimatları ile anılan Kontrol ve Değerlendirme Raporu'nun "Değerlendirme ve Sonuç" kısmında belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve yapılan işlemlerin sonucundan Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

  Bilgi ve gereğini rica ederim

  e-imzalıdır
  Dr. Nurullah EREM
  Bölge Müdürü
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 •   Özkan Özkaya reacted to this post about 1 yıl önce
  Yavuz Öncel added a new comment in DAP Teslim Şekli

  Merhabalar , D ile başlayan teslim şekilleri ile ilgili Gümrük Tİcaret Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ay bir yazı yayınlandı. Gümrükler de artık DAP, DAT, DDP teslim şekillerin de sigorta hususun da alıcı ve satıcı arasında bir sözleşme aranıyor.


  T.C.
  TİCARET BAKANLIĞI
  Orta Karadeniz Gümrük...

  Merhabalar , D ile başlayan teslim şekilleri ile ilgili Gümrük Tİcaret Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ay bir yazı yayınlandı. Gümrükler de artık DAP, DAT, DDP teslim şekillerin de sigorta hususun da alıcı ve satıcı arasında bir sözleşme aranıyor.


  T.C.
  TİCARET BAKANLIĞI
  Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

  Sayı : 36653135-205
  Konu : INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri

  09.11.2018 / 38713016
  DAĞITIM YERLERİNE

  Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince yapılan bir araştırma neticesinde:

  INCOTERMS 2010 kurallarına göre, CIP ve CIF gibi teslim şekillerinde asgari (yangın, patlama, karaya oturma, batma, devrilme, raydan çıkma, çarpışma, denize atılma v.b kapsayacak şekilde) bir teminat sigortası (C klozu) ödemesini satıcının sorumluluğuna bırakmakta iken, DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerinde satıcıya direkt olarak bir teminat sigortası ödeme zorunluluğu getirmediği, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sözleşme kapsamında bu yükümlülüğü satıcı ya da alıcıya yüklediği; bu kapsamda, GÜVAS üzerinde yapılan sorgulama neticesinde; teslim şekli DAP, DAT, DDP, DDU(01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli değil) olan ithalat beyannamelerine ilişkin bazı firmaların beyannamede “sigorta bedeli” beyan ettikleri görülürken bazı firmaların herhangi bir “sigorta bedeli” beyanında bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, mevcut durumla alakalı olarak nasıl bir işlem yapılması gerektiğine yönelik, Bölge Müdürlüğümüzün 23.05.2018 tarih ve 34589139 barkod numaralı yazıları ile Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş, Makamlarından cevaben alınan ve Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 08.10.2018 tarih ve 37680277 barkod numarası ile giren ve bir örneği yazımız ekinde gönderilmiş olan yazılarında özetle: “…Bu itibarla, alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için ilgili firmasından alıcı-satıcı arasında düzenlenmiş olan bir sigorta sözleşmesinin olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenilmesi, böyle bir sözleşmenin bulunması halinde ise sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair herhangi bir madde bulunmaması durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek söz konusu sigorta masrafının 4458 sayılı Kanun'un 27/e maddesine göre gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekmektedir.” denilmiştir. Alınan bu talimat doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz Kontrol Şubesince: GÜVAS üzerinde 07.11.2015 - 06.11.2018 tarih aralığı baz alınarak yeniden bir sorgulama yapılmış ve elde edilen sonuçlara ilişkin oluşturulan Excel tablosu ile konuya ilişkin düzenlenmiş olan 2018/3 sayılı Kontrol ve Değerlendirme Raporu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.

  4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun zaman aşımı ile alakalı maddeleri de göz önünde bulundurularak öncelikli olarak zaman aşımına uğraması muhtemel beyannamelerden başlamak üzere, yazımız ekinde gönderilen ithalat beyannamelerine ilişkin gerekli işlemlerin, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün talimatları ile anılan Kontrol ve Değerlendirme Raporu'nun "Değerlendirme ve Sonuç" kısmında belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve yapılan işlemlerin sonucundan Bölge Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda,

  Bilgi ve gereğini rica ederim

  e-imzalıdır
  Dr. Nurullah EREM
  Bölge Müdürü

  Devamı
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
 • Atakan KOÇ ile Yavuz Öncel arkadaş oldu
  İleti onay bekliyor
  Akış ögesi yayınlandı. Bu öge artık akışınızda görüntülenecek.
Henüz bir etkinlik yok
Unable to load tooltip content.
Telif Hakkı © 2014-2019 Dış Ticaret Net. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ve Geliştirme: ZY
Cron Job Starts