Articles

Statistics
 • 27 Articles

İhracat yapmak istiyor fakat bilgi, tecrübe, kaynak ve imkanlarınız yetersiz veya sınırlı mı? 

İhracat satış işinin duayenleri sizin hizmetinizde olsun, ürün ve hizmetlerinizi tüm dünyaya ulaştırsın ister misiniz?

DTN ve Bizbey kurumsal üyeleri için artık böyle bir olanak var.

DTN ve Bizbey...

İhracat yapmak istiyor fakat bilgi, tecrübe, kaynak ve imkanlarınız yetersiz veya sınırlı mı? 

İhracat satış işinin duayenleri sizin hizmetinizde olsun, ürün ve hizmetlerinizi tüm dünyaya ulaştırsın ister misiniz?

DTN ve Bizbey kurumsal üyeleri için artık böyle bir olanak var.

DTN ve Bizbey markaları altında işinin ehli ihracat uzmanlarından oluşturulmuş bir Satış Gücü olarak anlaşmalı olduğumuz firmaların ürünlerini tüm dünyaya pazarlıyor ve satışını gerçekleştiriyoruz. Firmalarımıza tam teşekküllü bir ihracat departmanı gibi hizmet veriyoruz. 

Bu hizmetimiz, işbirliği kültürü ve kazan-kazan mentalitesine sahip tüm kurumsal üyelerimizin kullanımına açıktır. Detaylar ve protokol için lütfen bize ulaşınız. 

editor@disticaretnet.com - 0530 408 7500

 1.   15 Ocak 2019
 2.   Kurumsal

(01 Temmuz 1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3577 sayılı Kanun ve 25 Temmuz 1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4412 sayılı Kanun ile değişiklik)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN (4412 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİKLİK 3577 SAYILI KANUN)

Am...

(01 Temmuz 1989 tarihli ve 20212 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3577 sayılı Kanun ve 25 Temmuz 1999 tarihli ve 23766 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4412 sayılı Kanun ile değişiklik)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN (4412 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİKLİK 3577 SAYILI KANUN)

Amaç ve Kapsam
Madde 1.- Bu Kanun, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 1.   06 Aralık 2017
 2.   İthalat Mevzuatı

(28 Nisan 2011 Tarihli ve 27918 Sayılı Resmi Gazete)

Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (10-02-2011 Tarihli ve 2011-1436 Sayılı BKK)

 1.   06 Aralık 2017
 2.   İthalat Mevzuatı

İşlenmiş İthalat Yönetmeliği (Yayım Tarihi: 31.12.1995 ve 22510 Mükerrer sayılı Resmi Gazete)

GENEL HÜKÜMLER :

Madde 1-Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak...

İşlenmiş İthalat Yönetmeliği (Yayım Tarihi: 31.12.1995 ve 22510 Mükerrer sayılı Resmi Gazete)

GENEL HÜKÜMLER :

Madde 1-Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.

 1.   06 Aralık 2017
 2.   İthalat Mevzuatı

ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesini teminen, ilgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının takibi,...

ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/7)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılabilmesini teminen, ilgili ülke/ülke gruplarına yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarının takibi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından oluşturulan ve ülke/ülke grupları düzeyinde faaliyet gösteren Ülke Masalarının görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 1.   06 Aralık 2017
 2.   İhracat Mevzuatı
No articles created yet
Unable to load tooltip content.